> 06 - Het leerlingenstatuut

06 - Het leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en de plichten van de leerlingen van het Mgr. Frencken College vastgelegd. Het statuut is hieronder integraal opgenomen.

Een aantal huisregels van de school staat verwoord in het statuut en zijn ook apart terug te vinden op de site. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar doorgenomen met de leerlingen. De basis is altijd fatsoen, vertrouwen in mensen en respect voor de ander en de mening van de ander. Als we daarvan uitgaan hebben we een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving voor allen die betrokken zijn bij de school.

TitelDatumPopulariteitActiefReacties
01. Algemeen
Lees meer
02. Klachten, klachtenprocedure en klachtencommissie.
Lees meer
03. Het volgen van onderwijs door leerlingen, huiswerk
Lees meer
04. Toetsen, proefwerken/ overhoringen en proefwerkweken
Lees meer
05. Cijfers en rapporten, bevorderen en doubleren
Lees meer
06. Orderegels op school, straffen, schorsing en verwijdering
Lees meer
07. Verlof- en verzuimregelingen voor leerlingen
Lees meer
08. Buitenschoolse activiteiten
Lees meer
09. Vrijheid van meningsuiting, privacy, discriminatie, ongewenste intimiteiten en pesten
Lees meer
10. Veiligheid
Lees meer

Populairste artikelen