Frencken College > Onze school > Ons team

ONS TEAM

Directie

drs. P. Kokke
rector/bestuurder
p.kokke@frenckencollege.nl
R. Janssen Med.
conrector klas 1 en 2
r.janssen@frenckencollege.nl
drs. S. van Boxtel
conrector havo 3 t/m 5 examensecretaris
s.vanboxtel@frenckencollege.nl
B. Beesems MME Bed
conrector vwo 3 t/m 6
b.beesems@frenckencollege.nl

Leerjaarcoördinatoren

B. van Orsouw
H. van den Heijkant
R. Verhoeven
R. van Haaren
J. Hensen
Havo klas 5, VWO klas 6
J.Hensen@frenckencollege.nl
M. Scheele
VWO klas 3, 4 en 5
m.scheele@frenckencollege.nl

Raad van Toezicht

De rector is als voorzitter van het eenhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school. De voorzitter van de Raad van Toezicht is mevr. drs. Carla Grootjen, te bereiken via p/a postbus 506, 4900 AM Oosterhout of via e-mail rvt@frenckencollege.nl.

Leden van de Raad van Toezicht:
drs. Carla Grootjen, voorzitter
drs. Paul Robbe, vice-voorzitter
ir. Piet Ackermans
mr. drs. Peter van den Heuvel