Frencken College > Onze school > Ons team

ONS TEAM

Directie

Rob Schuurmans
Dimitri Willemse
hoofd bedrijfsvoering
d.willemse@frenckencollege.nl
Pascal Roselle
conrector onderbouw
p.roselle@frenckencollege.nl
Josje van Hees
conrector bovenbouw
j.vanhees@frenckencollege.nl

Afdelingsleiders

Björn van Orsouw
Helma van den Heykant
Roosje Verhoeven
Havo, Vwo & Next klas 3
r.verhoeven@frenckencollege.nl
Jeroen Hensen
Havo klas 4 & 5
j.hensen@frenckencollege.nl
Cindy Kremers
Vwo klas 4, 5 & 6
c.kremers@frenckencollege.nl

Raad van Toezicht

De rector is als voorzitter van het eenhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school. De voorzitter van de Raad van Toezicht is drs. Paul Robbe, te bereiken via p/a postbus 506, 4900 AM Oosterhout of via e-mail rvt@frenckencollege.nl.

Leden van de Raad van Toezicht:
drs. Paul Robbe, voorzitter
dhr. Anthony van Ganzewinkel MBA BMA RAB, vice-voorzitter
drs. Judith Peeters
mw. Els Bakers