Frencken College > Ons onderwijs > Excellentie

EXCELLENTIE

Iedereen heeft talent en krijgt op het Frencken de ruimte om dat op eigen niveau te ontwikkelen. Het Mgr. Frencken College biedt leerlingen verschillende excellentieprogramma’s aan in verschillende leerjaren.

VWO-TOPKLAS

Dat begint al voordat je naar het Frencken toegaat bij het inschrijven voor de brugklas: met een volwaardig vwo-advies en behoefte aan extra uitdaging kun je kiezen voor de vwo-Topklas. In deze tweejarige brugklas krijg je het basisprogramma van de brugklas, maar we gaan dieper op de stof in en we bespreken ook andere onderwerpen. Verder ga je op onderzoek uit en maak je ook opdrachten buiten de school in de ‘echte’ wereld. Je werkt zelfstandiger en meer in groepen. En er is ruimte voor andere manieren van leren. Je hebt evenveel lessen als in een gewone brugklas, maar in plaats van de extra rekenles en Nederlands kwaliteit krijg je twee uur Spaans of Future Science.

Lees hier meer over de vwo-Topklas

CAMBRIDGE

Om leerlingen grondiger kennis te laten maken met wereldtaal nummer één, het Engels, biedt onze school een uitdagend lesprogramma aan: Cambridge English. Dit programma is bedoeld voor leerlingen van klas 3 en 4 HAVO en 3, 4 en 5 VWO. Zij volgen 3 of 4 lesuren per week waar gedurende de gehele les Engels wordt gesproken.

Cambridge English, onderdeel van de Universiteit van Cambridge, is een van de voornaamste diploma’s Engels wereldwijd. Dit diploma geeft toegang tot (inter)nationale opleidingen en buitenlandstages. Tevens worden deze diploma’s door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en immigratiediensten wereldwijd erkend. De diploma’s van Cambridge English worden al meer dan 100 jaar afgenomen en staan volledig in lijn met de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Onze school biedt de mogelijkheid om leerlingen voor te bereiden op Cambridge English examens. In 3 en 4 HAVO worden de leerlingen voorbereid op het Cambridge First exam. In 3, 4 en 5 VWO word je voorbereid op het Cambridge English Advanced.

Aan het begin van leerjaar 2 is er een voorlichting over dit programma, en eind schooljaar 2 vindt de selectie plaats om zeker te weten dat het programma haalbaar is voor de geïnteresseerde leerlingen.

 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de lessen van dit programma. De kosten voor het examen zijn ongeveer € 250,-. Dit bedrag gaat volledig naar Cambridge University. Verder krijgen de leerlingen in 3HAVO en 3VWO de mogelijkheid deel te nemen aan een 3 daagse excursie naar Londen om gespreksvaardigheid te oefenen en kennis te maken met de Engelse cultuur. De kosten liggen rond € 300,-.

GOETHE

Vanaf klas 2 kunnen leerlingen naast de reguliere lessen Duits, kiezen voor extra lessen Goethe-Duits, met als doel het behalen van een Goethe-Zertifkat op A2-, B1-, B2- of C1-niveau. De groepen zijn jaarlaagoverstijgend. De benodigde materialen lenen de leerlingen van school. Zij hoeven hiervoor geen extra boeken aan te schaffen. Het examen zelf en de reiskosten naar het Goethe Institut zijn op kosten van de ouders/verzorgers. 

Veel vervolgopleidingen, niet alleen internationaal, verlangen een getuigschrift waaruit het niveau van de Duitse taal blijkt. Ook in het bedrijfsleven wordt steeds vaker gevraagd naar een gedegen kennis van de Duitse taal. De certificaten van het Goethe-Institut zijn internationaal erkend en voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen van vervolgopleidingen en het bedrijfsleven.

Om het Goethe-Zertifikat te behalen moeten alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) met een voldoende afgesloten worden. De examens worden op het Goethe-Institut in Amsterdam of Rotterdam afgenomen. De examens vinden in mei/juni plaats. 

Meer informatie vind je op www.goethe.de

DELF JUNIOR

In het tweede semester van de vierde klas van zowel de havo als het vwo, kan een leerling naast de reguliere lessen Frans, kiezen voor extra lessen Frans om zich voor te bereiden op het Delf Junior examen niveau B1. Leerlingen die het examen halen, kunnen zich in alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) goed redden in het Frans en krijgen een internationaal erkend certificaat. Dat kan erg handig zijn voor een vervolgopleiding en internationale stages en daarnaast verrijkt de leerling zijn of haar CV.

FRENCKEN BUSINESS

Vanaf augustus 2018 biedt het vak bedrijfseconomie de mogelijkheid om het profielwerkstuk te doen in de vorm van het opstarten van een eigen bedrijf. We bieden dit alleen op de havo aan; dit houdt in dat 4havo-leerlingen met het vak bedrijfseconomie kunnen kiezen voor Frencken Business als profielwerkstuk. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun ondernemerschap te vergroten. Leerlingen verwerven extra kennis en vaardigheden en zijn actief betrokken bij de stof.

Een groepje bestaat uit 3 tot 5 leerlingen. Ze ontvangen een Kamer van Koophandel nummer, een BTW nummer, een zakelijk bankrekeningnummer en gaan vervolgens inkopen en verkopen. Ze starten met het maken van een ondernemingsplan en na 11 maanden sluiten ze hun bedrijf af met een financieel jaarverslag. Dit traject loopt dus door in 5 havo en geldt dan tevens als hun profielwerkstuk.

MAATWERK BOVENBOUW

De bovenbouw van het Mgr. Frencken College wil jou niet alleen voorbereiden op het eindexamen, maar je ook de juiste kennis, vaardigheden en studiehouding meegeven voor het vervolgonderwijs en het werkende leven daarna. Om dit te bereiken word je vanaf klas 4 meer verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces.

Als je naast de bovengenoemde programma’s nog meer uitdaging zoekt, kun je op het Frencken College rekenen op begeleiding van de coaches Maatwerk. Zij ontwerpen samen met jou een maatwerktraject waarin jouw talenten centraal staan. Zo kun je nu al één of twee jaar voor het examenjaar vakken afsluiten, en kun je vakken volgen op een hoger niveau of in het vervolgonderwijs (pre-University programma’s).

Als je geïnteresseerd bent in een maatwerktraject, neem dan contact op met je afdelingsleider; deze benadert vervolgens de coaches Maatwerk.

------------

Voor een overzicht van alle keuzes en leerjaren, bekijk de infographic.