6.05 Cijfers en rapporten, bevorderen en doubleren

6.05 Cijfers en rapporten, bevorderen en doubleren

 1. Bij een toets moet duidelijk zijn hoe het cijfer tot stand komt, volgens welke normen is gecorrigeerd en welke weegfactor gehanteerd wordt.

 2. Wie het niet eens is met de beoordeling en/ of cijfergeving van een toets tekent eerst bezwaar aan bij de betrokken docent. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan de leerling de kwestie voorleggen aan de leerjaarcoördinator.

 3. De rapportcijfers voor een bepaald vak komen tot stand door de berekening van het voortschrijdend gewogen gemiddelde van een aantal cijfers. De sectie maakt aan het begin van het schooljaar bekend hoe de rapportcijfers worden berekend.

 4. Rapport- en overgangsvergaderingen zijn besloten, d.w.z. niet toegankelijk voor leerlingen en ouders.
  De normen voor bevorderen en doubleren zijn openbaar en worden jaarlijks gepubliceerd op de website.

 5. De eindvergadering besluit over het bevorderen of doubleren van een leerling.
  Tegen het besluit kunnen de ouders beroep aantekenen bij de conrector van de betreffende afdeling, die de procedure toetst.

 6. De regels voor slagen, herexamen en afwijzen voor het eindexamen zijn vastgelegd in het eindexamenreglement. )

 7. Een leerling mag niet méér dan eenmaal in een bepaalde klassenlaag doubleren. Een leerling die in een bepaalde klassenlaag doubleert, mag in de naast hogere klassenlaag niet weer doubleren. In zeer bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de conrector van de afdeling, die zich hierbij laat adviseren door de overgangsvergadering, kan de conrector anders besluiten. De tweede doubleerregel is niet van toepassing op eindexamenleerlingen.

Populairste artikelen