Frencken College > Ouders > Ouderraad

OUDERRAAD

De Ouderraad is een groep van 13 enthousiaste ouders die zich inzetten voor het belang van de kinderen en de ouders, zodat de kinderen zich op een goede, prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen.

Wat doet de Ouderraad?

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Directie, de Medezeggenschapsraad over aangelegenheden die het individuele belang overstijgen.
 • Draagt bij aan de besluitvorming m.b.t. beleidszaken.
 • Bevordert de contacten tussen ouders, leerlingen, schoolleiding en docenten.
 • Vertegenwoordigt de ouders bij voorkomende gelegenheden.
 • Organiseert activiteiten t.b.v. ouders, zoals thema-avonden over o.a. “Waarden en Normen” , “Emotionele Intelligentie”, “Digitaal pesten”, “Eetstoornissen” en “Motivatie”.
 • Fungeert als klankbord voor de Directie en de Medezeggenschapsraad over hoe om te gaan met bestaande situaties en nieuwe ontwikkelingen.
 • Verleent assistentie bij activiteiten georganiseerd t.b.v. ouders en/of leerlingen.

Hoe doet de Ouderraad zijn werk?

Er is een aantal malen per jaar een overleg met de directie, waarin informatie wordt uitgewisseld over nieuwe ontwikkelingen. Ook worden in dat overleg vragen van de ouderraad beantwoord.

Tijdens de levendige gesprekken en discussies die plaatsvinden, ontvangt de Directie de inbreng van de verschillende Ouderraadsleden. Deze inbreng wordt door de Directie meegenomen bij de verdere behandeling van de onderwerpen. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt, waarmee de verdere afhandeling van punten wordt opgevolgd.

Waarover heeft de Ouderraad afgelopen jaren meegesproken?

 • Lesroosters
 • Samenwerking met andere scholen in de regio Oosterhout
 • Schoolfeesten en alcohol
 • Organisatie Open Huis
 • Verbouwing school
 • Wel of geen kledingvoorschriften op school
 • Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken
 • Schoolcatering
 • Kosten schoolfotograaf
 • Veiligheid en criminaliteit
 

Leden van de Ouderraad

Mevr. N. van Bochove (voorzitter)
Dhr. A. Talhaoui
Mevr. A. Poppelaars
Mevr. M. Rinsma
Dhr. H. Güvenilir
Mevr. J. van Haperen
Mevr. B Prins
Dhr. M. van Kuijk
Mevr. D Coenen
Mevr. Sandra Verhagen
Mevr. Sophia Plooy
Dhr. R. Hendrickx

Zit je met vragen die je op de agenda met de directie geplaatst wil zien?
Neem dan contact op met de Ouderraad via e-mail: ouderraad@frenckencollege.nl