Frencken College > Leerlingen > Huisregels

HUISREGELS

Op een school waar veel mensen samenwerken zijn afspraken nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en dat de omgeving veilig en ordelijk is. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en ordelijke leer-, werk- en leefomgeving. Hieronder staat een aantal praktische, dagelijkse afspraken.

De volgende regels vinden wij op het Frencken heel normaal. Wij gaan ervan uit dat deze huisregels worden nageleefd omdat dit zorgt voor duidelijkheid en rust in de school.

Jassen

Jassen in je locker of aan de kapstok bij de lockers.

Schoolpas

Er wordt van je verwacht dat je altijd je schoolpasje bij je hebt.

Eten en drinken

Eten en drinken tijdens de pauzes of tijdens tussenuren kan alleen in de twee aula's (onderbouw en bovenbouw) of op het buitenterrein. Je eet en/of snoept niet in de klaslokalen, niet in de gangen en niet in de studienissen. Je gebruikt geen kauwgom in de lessen. Een flesje water is toegestaan, ook in de lokalen en in de studienissen.

Telefoons

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de school of op het schoolterrein. Je laat je mobiele telefoon thuis. Je mag er ook voor kiezen om je telefoon mee te nemen naar school. Dan doe je hem meteen na binnenkomst in je kluis. Pas wanneer je naar huis gaat haal je je telefoon weer uit je kluis. Kortom: thuis of in de kluis. 

Meer informatie kun je lezen in dit document met achtergrond en veelgestelde vragen.

Roken

We zijn een rookvrije school voor leerlingen en medewerkers. Zowel in het gebouw als buiten op het terrein van de school mag niet gerookt worden. Wanneer je toch op school rookt, volgt een sanctie in de vorm van een uur corvee diezelfde dag na je laatste lesuur. Wanneer het gedrag zich herhaalt, kan de conrector overgaan tot schorsing.

Verlaten van de school tijdens pauzes en tussenuren

Leerlingen van klas 5H/5V en 6V mogen in de pauze en tussenuren het schoolplein verlaten. Leerlingen uit de 4e klassen mogen het schoolplein alleen verlaten als er sprake is van 2 of meer tussenuren. Leerlingen uit de onderbouw klas 1 t/m 3 mogen het schoolgebouw tijdens pauzes en tussenuren niet verlaten.

Studienissen

Studienissen zijn bedoeld om daar in rust te studeren. Hier kunnen alle leerlingen gebruik van maken mits ze geen overlast (bijv. lawaai) veroorzaken. Het is niet toegestaan in de studienissen te eten/snoepen (flesje water is toegestaan).

Schoolstewards

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een schone en opgeruimde school. Daarvoor lopen tijdens de pauzes, onder verantwoordelijkheid van een conciërge, in tweetallen stewards in de gangen, de aula’s en op het plein. Dit zijn leerlingen uit klas 4h en 4v die toezien op het schoonhouden van de aula’s/gangen en het plein. Stewards gaan voor de pauze 5 minuten eerder uit de les en komen na de pauze 10-15 minuten later weer de les in. Als je wordt aangesproken door een steward wordt van je verwacht zijn/haar verzoek op te volgen. Wanneer je na 3x aangesproken te zijn door de stewards ervoor kiest de vraag niet op te volgen, ontvang je een registratie en moet je je melden bij de conciërge. Je kiest dan voor een uur corvee diezelfde dag.

Social media

Het Frencken heeft een protocol voor het gebruik van social media. Dit protocol is te vinden op onze website. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de gedragslijnen zoals vastgelegd in het protocol. Dit betekent o.a. dat het voor leerlingen niet is toegestaan om zonder toestemming van de docent/betrokken leerling(en) op school/tijdens de les/tijdens buitenschoolse activiteiten foto-, film- en geluidsopnames te maken en op social media te zetten.

Te laat

 • Als je het eerste uur les hebt en je bent niet om 8.30 uur binnen, dan moet je naar de receptie. Leerlingen die het tweede lesuur starten, moeten om 9.15 uur binnen zijn (op de zoemer). Receptie beoordeelt of je wel of niet geoorloofd te laat bent en geeft je een briefje. Bij ongeoorloofd te laat, meld je je de volgende dag om 8.00 uur. Er gaat een (automatisch) mailtje hierover naar je ouders.
   
 • Als je te laat een les in komt (zonder geldige reden), noteert de docent dat in Magister en zegt tegen je dat hij/zij je gevinkt heeft. Je ontvangt een mailtje met daarin de boodschap dat je je de eerstvolgende pauze moet melden bij lokaal 141/bij de verzuimcoördinator (VC).
  De VC gaat vervolgens met je in gesprek. Bij meerdere keren te laat bepaalt de VC (in overleg met de mentor) de consequentie.

Lift gebruik

Alleen leerlingen met een liftpas mogen de lift gebruiken. Een liftpas kan aangevraagd worden door de ouder(s)/verzorger(s) en wordt bij de receptie verstrekt.

Fietsenstalling

Wanneer de fietsen aansluitend naast elkaar in een rij tussen de nietjes worden weggezet, is er plaats voor alle fietsen. Het plaatsen van de fietsen in de vakken is belangrijk daar de kans op beschadiging van je eigen fiets en van andere fietsen door omvallen beperkt wordt. Maar ook voor de veiligheid en doorgang voor calamiteiten en loopverkeer.

Om het plaatsen van de ca. 1400 fietsen geordend te laten verlopen hebben we de volgende spelregels:

 • Leerlingen plaatsen hun fiets binnen de vakken.
 • Fietsen zonder standaard kunnen links voor het gebouw in het vak met fietsenrekken worden gezet. Voor bromfietsen en scooters is er een apart vak gemaakt.
 • Het is niet toegestaan je fiets tegen de hekken, poorten of gebouwen te plaatsen.
 • Fietsen die verkeerd staan krijgen de eerste 2 weken van het schooljaar een oranje band om alertheid te creëren. Daarna worden verkeerd geplaatste fietsen door de conciërges vastgezet en moet je je melden bij de conciërge of receptie: de fietsen worden dan pas om 16.15 uur vrijgegeven. De conciërge kan besluiten om de betrokken leerling een uur corvee te geven.
 • De school is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van (brom)fietsen, e-bikes en scooters. Het gebruik van de fietsenstalling is geheel voor eigen rekening en risico.