HUISREGELS

Op een school waar veel mensen samenwerken zijn afspraken nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en dat de omgeving veilig en ordelijk is. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en ordelijke leer-, werk- en leefomgeving. Hieronder staat een aantal praktische, dagelijkse afspraken. De overige afspraken kun je vinden in het leerlingenstatuut in de schoolgids.

De volgende regels vinden wij op het Frencken heel normaal. Wij gaan ervan uit dat deze huisregels worden nageleefd omdat dit zorgt voor duidelijkheid en rust in de school. Bij het betrekken van de nieuwbouw kunnen de regels enigszins worden aangepast. Als dat het geval is, zal dat duidelijk kenbaar gemaakt worden.

Jassen

Jassen in je kluisje of aan de kapstok bij de kluisjes.

Schoolpas

Er wordt van je verwacht dat je altijd je schoolpasje bij je hebt.

Eten en drinken

Eten en drinken tijdens de pauzes of tijdens tussenuren kan alleen in de twee aula's (onderbouw en bovenbouw) of op het buitenterrein. Je eet en/of snoept niet in de klaslokalen, niet in de gangen en niet in de studienissen. Je gebruikt geen kauwgom in de lessen. Een flesje water is toegestaan, ook in de lokalen en in de studienissen.

Roken

We zijn een rookvrije school voor leerlingen en medewerkers. Zowel in het gebouw als buiten op het terrein van de school mag niet gerookt worden. Wanneer je toch op school rookt, volgt een sanctie in de vorm van een uur corvee diezelfde dag na je laatste lesuur. Wanneer het gedrag zich herhaalt, kan de conrector overgaan tot schorsing.

Verlaten van de school tijdens pauzes en tussenuren

Leerlingen van klas 5H/5V en 6V mogen in de pauze en tussenuren het schoolplein verlaten. Leerlingen uit de 4e klassen mogen het schoolplein alleen verlaten als er sprake is van 2 of meer tussenuren. Leerlingen uit de onderbouw klas 1 t/m 3 mogen het schoolgebouw tijdens pauzes en tussenuren niet verlaten.

Studienissen

Studienissen zijn bedoeld om daar in rust te studeren. Hier kunnen alle leerlingen gebruik van maken mits ze geen overlast (bijv. lawaai) veroorzaken. Het is niet toegestaan in de studienissen te eten/snoepen (flesje water is toegestaan).

Schoolstewards

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een schone en opgeruimde school. Daarvoor lopen tijdens de pauzes, onder verantwoordelijkheid van een conciërge, in tweetallen stewards in de gangen, de aula’s en op het plein. Dit zijn leerlingen uit klas 4h en 4v die toezien op het schoonhouden van de aula’s/gangen en het plein. Stewards gaan voor de pauze 5 minuten eerder uit de les en komen na de pauze 10-15 minuten later weer de les in. Als je wordt aangesproken door een steward wordt van je verwacht zijn/haar verzoek op te volgen. Wanneer je na 3x aangesproken te zijn door de stewards ervoor kiest de vraag niet op te volgen, ontvang je een registratie en moet je je melden bij de conciërge. Je kiest dan voor een uur corvee diezelfde dag.

Boeken/spullen niet bij je aan het begin van de les

Wanneer je aan het begin van de les je spullen (inclusief een opgeladen Chromebook) niet bij je hebt, hanteren we de maatregel dat je een aantekening krijgt. Bij een aantekening moet je je de volgende ochtend om 8.00 uur melden. Leerlingen uit de onderbouw die uit het buitengebied komen en ver moeten fietsen, kunnen in plaats van 8.00 uur melden er ook voor kiezen om in de herfst/winterperiode een uur langer op school te blijven. Deze maatregel werkt goed en blijven we hanteren. Omdat een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe vakken en een nieuw rooster altijd even wennen is, gaat deze regel pas in 2 weken na de start van het schooljaar, te weten vanaf maandag 2 september 2019.

Gebruik Chromebook

In de les mag je alleen gebruik maken van een Chromebook waar de beheermodule op geïnstalleerd is. Je Chromebook blijft dicht tot de docent aangeeft dat het Chromebook gebruikt gaat worden. Je bent alleen ingelogd op je @frencken.info account. Wanneer je toch ingelogd bent op een ander account, kan een sanctie volgen.
Chromebook vergeten staat gelijk aan boeken vergeten. We willen dat je elke dag je Chomebook geheel opgeladen mee naar school neemt. Als je Chromebook niet is opgeladen, staat dat gelijk aan boeken vergeten. Je gaat zorgvuldig/voorzichtig om met je Chromebook.

Gebruik mobiele telefoon in de les

Je wordt het minst door je mobiele telefoon afgeleid als je je telefoon in je kluisje hebt liggen. Kies je ervoor om de telefoon bij je te hebben, dan gelden de volgende regels:
Zodra je in het lokaal bent, moet je mobieltje uitgeschakeld en opgeborgen zijn. Opbergen kan in de telefoontas (indien aanwezig). Anders gaat de telefoon in je tas of broekzak. Waar het om gaat is dat je tijdens de les niet wordt afgeleid door je mobiele telefoon.
Alleen de docent kan toestemming geven om de telefoon in de les te gebruiken. Indien je je mobiel niet uitgeschakeld en opgeborgen hebt en/of je je mobiel ongeoorloofd gebruikt, kan en mag de docent het mobieltje innemen. De docent stopt de telefoon in een speciale envelop, noteert daar je naam op en geeft de envelop af bij de receptie. Daar wordt het mobieltje in een afgesloten kast opgeborgen. Je kunt dan je mobieltje op vertoon van je schoolpas/ID dezelfde dag om 16.00 uur weer ophalen.

Social media

Het Frencken heeft een protocol voor het gebruik van social media. Dit protocol is te vinden op onze website. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de gedragslijnen zoals vastgelegd in het protocol. Dit betekent o.a. dat het voor leerlingen niet is toegestaan om zonder toestemming van de docent/betrokken leerling(en) op school/tijdens de les/tijdens buitenschoolse activiteiten foto-, film- en geluidsopnames te maken en op social media te zetten.

Te laat komen

De school begint om 8.25 uur. Je bent te laat als je niet voor 8.25 uur de centrale ingang hebt betreden. Je bent ook te laat als je tijdens het eerste lesuur na 8.30 uur de klas in wilt. Je haalt dan een te-laat-briefje bij de receptie. Indien er volgens de verzuimcoördinator sprake is van onwettig verzuim meld je je de volgende schooldag om 8.00 uur bij de receptie. Tijdens de andere lesuren ben je te laat wanneer de docent dit aangeeft. De docent registreert dit in Magister en je meldt je de volgende schooldag om 8.00 uur bij de receptie.

Uit de les verwijderd

Wanneer de docent je uit de les verwijdert, ga je een formulier halen bij de receptie. Dit formulier vul je in en je houdt je aan de richtlijnen zoals beschreven op het formulier. Je werkt het betreffende lesuur in de ruimte die je wordt aangewezen door de receptie. Aan het einde van het lesuur ga je terug naar je docent. De docent maakt met jou een afspraak om de verwijdering te bespreken en een maatregel te treffen. De docent belt je ouders en maakt hiervan een notitie in Magister. Bij meerdere verwijderingen kan het een vierkant rooster en uiteindelijk schorsing tot gevolg hebben.

Fietsenstalling

Wanneer de fietsen aansluitend naast elkaar in een rij tussen de nietjes worden weggezet, is er plaats voor alle fietsen. Het plaatsen van de fietsen in deze rijen is belangrijk daar de kans op beschadiging van je eigen fiets en van andere fietsen door omvallen beperkt wordt. Om het plaatsen van de ruim 1200 fietsen geordend te laten verlopen hebben we de volgende spelregels:

  • Leerlingen van klas 1 plaatsen hun fiets in de rijen die zijn aangegeven met het bordje klas 1.
  • Leerlingen uit de overige klassen plaatsen hun fiets in de andere vakken, dit op aanwijzing van de conciërge.
  • Fietsen zonder standaard kunnen aan de rechter buitenkant (Slotlaan-kant) van de fietsenstalling in fietsenrekken worden gezet. Voor bromfietsen en scooters is er direct links na de toegangspoort ruimte gemaakt.
  • Het is niet toegestaan je fiets tegen de hekken, poorten of gebouwen te plaatsen.
  • Fietsen die verkeerd staan krijgen de eerste 4 weken van het schooljaar een oranje band om alertheid te creëren. Daarna worden verkeerd geplaatste fietsen door de conciërges vastgezet en moet je je melden bij de conciërge of receptie. De conciërge kan besluiten om de betrokken leerling een uur corvee te geven.
  • De school is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van (brom)fietsen, e-bikes en scooters. Het gebruik van de fietsenstalling is geheel voor eigen rekening en risico.