Frencken Next

Frencken Next

Onderwijs van de toekomst vraagt om een meer gepersonaliseerde aanpak. Vanaf 2020 zijn we op het Frencken College gestart met de eerste ‘Frencken Next’-brugklas. Meer gepersonaliseerd onderwijs, waarbij leerlingen doelgericht leren werken en meer op eigen tempo hun leerroute bepalen. De leerlingen vergaren op havo- en/of vwo-niveau de juiste kennis voor het examen en leren de vaardigheden aan die in de veranderende wereld nodig zijn.

Frencken Next staat voor contextrijke en een meer natuurlijke manier van leren waarbij leerlingen op eigen tempo kennis en vaardigheden leren in relatie tot de omgeving. De leerling krijgt meer regie over het eigen leerproces. Samen met een persoonlijke coach bepaalt de leerling zijn leerroute en het tempo tijdens het wekelijkse coachgesprek. In Frencken Next staan de leerling en zijn/haar talenten centraal. Er wordt in de eerste leerjaren niet gekeken naar de klassieke havo- en vwo-verdeling.

INFORMATIE-AVONDEN FRENCKEN NEXT

Deze vernieuwing betekent dat nieuwe brugklasleerlingen op havo- en vwo-niveau nog meer te kiezen hebben wanneer ze naar het Frencken College gaan. Frencken Next is de derde brugklasvorm die naast de reguliere havo/vwo-brugklas en de vwo-topklas is gestart in schooljaar 2020-2021.

We nodigen ouders van toekomstige havo/vwo-leerlingen van harte uit om naar één van onze informatie-avonden op onze school te komen. Daar lichten we Frencken Next verder toe en is er gelegenheid vragen te stellen.

Aanmelden voor deze avonden kan via onderstaande links.
Kies uit de volgende momenten (max. 2 personen per gezin, bijvoorbeeld 1 ouder/verzorger + kind):

Frencken Next

 
15 december 2020  ronde 1: 19.30-20.15u (VOL) ronde 2: 20.45-21.30u
13 januari 2021 ronde 1: 19.15-20.00u ronde 2: 20.45-21.30u

Frencken Next

Wij geloven dat jij uniek bent en daarom hebben wij ons onderwijs afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften. Omdat iedereen zich op een eigen manier ontwikkelt, kun je bij ons gepersonaliseerd leren. Dit betekent dat je uitgedaagd en gestimuleerd wordt bij vakken waar je goed in bent. Als het nodig is om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, krijg je hiervoor extra begeleiding en tijd.

Coaching 

Bij Frencken Next krijg je een persoonlijke coach. Met hem/haar heb je wekelijks een persoonlijk coachgesprek om je voortgang te bespreken, jouw nieuwe leerdoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen en de leerroute te bepalen die aansluit bij deze doelen. Je krijgt tijd en ruimte om activiteiten te volgen, waarvoor je belangstelling hebt. 

Doelgericht onderwijs

Binnen het gepersonaliseerd onderwijs op het Frencken Next, sta jij centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat je mede eigenaar wordt van je eigen leerproces. Samen met je coach bepaal je je leerroute. Het instroomadvies van je basisschool is het basisniveau. Alles is erop gericht om dit niveau te behalen en indien mogelijk enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten.

Future skills

In onze veranderende wereld heb je ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Op Frencken Next ontwikkel je sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken. Deze vaardigheden zijn terug te vinden in het onderwijsmodel en worden besproken tijdens de coachgesprekken.


Rooster

Het rooster maakt het voor jou mogelijk om jouw persoonlijke doelen te realiseren. We starten elke dag met een gezamenlijke bijeenkomst (basegroup).
Elke dag verloopt volgens een bepaalde structuur. Doordat er elke dag gezamenlijk gestart wordt in een basegroup en jij op een vast moment in de week jouw doelen bespreekt met de coach, weet je wat er wanneer van jou verwacht wordt.