Frencken Next

Frencken Next

Onderwijs van de toekomst vraagt om een meer gepersonaliseerde aanpak. In 2020 zijn we op het Frencken College gestart met Frencken Next, een driejarige brugklas. Meer gepersonaliseerd onderwijs, waarbij leerlingen doelgericht leren werken en er meer ruimte is voor eigen keuzes binnen de leerroute. De leerlingen vergaren op havo- en/of vwo-niveau de juiste kennis om door te stromen naar de bovenbouw en leren de vaardigheden aan die in de veranderende wereld nodig zijn.

Frencken Next staat voor persoonlijke aandacht, zelfreflectie, werken vanuit leerdoelen en een contextrijke en een meer natuurlijke manier van leren. De leerling krijgt meer regie over het eigen leerproces. Samen met een persoonlijke coach bepaalt de leerling tijdens het wekelijkse coachgesprek wat zijn doelen zijn voor komende week en hoe hij deze doelen gaat bereiken.

Persoonlijke ontwikkeling 

In Frencken Next staan de leerling en zijn/haar talenten centraal. Er wordt in de eerste leerjaren niet gekeken naar de klassieke havo- en vwo-verdeling, maar naar persoonlijke talenten en ontwikkelmogelijkheden. Het instroomadvies van je basisschool is het basisniveau. Samen met je coach en vakdocent houd je in de gaten of dit basisniveau passend is voor jou. Je wordt uitgedaagd en gestimuleerd bij vakken waar je goed in bent, en misschien heb je tijd en ruimte voor iets extra's zoals een vak op een hoger niveau volgen. Mocht het juist nodig zijn om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, dan krijg je hiervoor extra begeleiding en tijd.

Coaching 

Bij Frencken Next krijg je een persoonlijke coach. Met hem/haar heb je bijna wekelijks een persoonlijk coachgesprek om je voortgang te bespreken, jouw nieuwe leerdoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen en de leerstrategieën te bepalen die aansluiten bij deze doelen. Van jouw gesprek maak je een verslag in de Learning Portal, dat je ouders ook kunnen zien als ze willen.

Doelgericht onderwijs

Binnen het meer gepersonaliseerde onderwijs van Frencken Next sta jij centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat je mede-eigenaar wordt van je eigen leerproces. We vinden het bij Frencken Next belangrijk dat je weet waaróm je iets doet, daarom werken we vanuit doelen. Het fijne van een doel is dat er vaak meerdere manieren zijn om er te komen, en bij Frencken Next kan het dus zo zijn dat de ene leerling net iets anders doet dan de andere leerling om bij hetzelfde doel te komen.

Future skills

In onze veranderende wereld heb je ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Bij Frencken Next ontwikkel je in sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken. Deze vaardigheden komen bij alle vakken aan bod, maar bij het vak Future Skills wordt er extra ingezoomd op deze vaardigheden.

Portal

Bij Frencken Next werken we vanuit een digitale Learning Portal. In deze Portal staat het meeste leermateriaal van de verschillende schoolvakken. Daarnaast vind je er het rooster, beoordelingen en kun je je eigen planning maken. Dit betekent dat alles op één plek te vinden is, via je Chromebook.

Rooster

Het rooster van Frencken Next volgt dezelfde lestijden en pauzes als de rest van de onderbouwklassen. Elke dag verloopt volgens een bepaalde structuur; we starten de dag met een gezamenlijke bijeenkomst (stamklasuur) en vervolgens zijn er verschillende leeractiviteiten en lessen. De dag ronden we ook weer af met een stamklasuur. Doordat er elke dag gezamenlijk gestart en afgerond wordt in de stamklas en jij in principe 15 minuten in de week jouw doelen bespreekt met je coach, weet je wat er wanneer van jou verwacht wordt.

Jaaropbouw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5  Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
 Les          Les          Les          Doeweek   Les  Les          Les          Les          Eindweek

 

 

 

Het schooljaar bij Frencken Next is opgesplitst in 4 periodes. Iedere periode duurt 9 weken. In deze 9 weken heb je standaard in de vierde week een Doeweek en in de negende week een Eindweek. De andere weken worden gevuld met leeractiviteiten, waarbij je in de lessen werkt aan je leerdoelen.

Doeweek

De Doeweek is een week die de periode onderbreekt. Deze week staat in het teken van o.a. excursies, vakactiviteiten, excellentie-opdrachten voor leerlingen die extra uitdaging zoeken of ruimte om te repareren voor leerlingen die hun leerdoelen nog niet hebben behaald, mini-wetenschappelijk onderzoek. De doelen van de Doeweek zijn o.a. leren samenwerken, de lesstof verbinden met de wereld om ons heen, wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden trainen en activiteiten doen los van de leerstof in de Learning Portal.

Tijdens de Doeweek voeren we ook de LOC (leerling-ouder-coach)-gesprekken. Tijdens deze LOC-gesprekken wordt er gekeken waar de leerling staat ten opzichte van zijn einddoelen en periodedoelen en wat er nodig is om die te behalen. De gesprekken vinden plaats tijdens de lesdag en bij voorkeur op school.

Eindweek

De Eindweek is de laatste week van een periode, waarin wordt gecheckt of de leerdoelen van de periode zijn behaald door middel van onder andere toetsen. Mocht blijken dat de doelen nog niet behaald zijn in de Eindweek, dan zijn er herkansingsmogelijkheden om alsnog aan te tonen de doelen te beheersen.