Frencken College > Ons onderwijs > Pluspunten

FRENCKEN PLUSPUNTEN

Het Mgr. Frencken College kent veel punten, waarom leerlingen juist kiezen voor onze school. Dat is natuurlijk persoonlijk. We sommen er hieronder een aantal op.

+ EENJARIGE BRUGPERIODE

In het eerste brugjaar is er tijdens de studielessen extra tijd voor het wennen en het ‘leren leren’. We beginnen met weinig huiswerk en langzaamaan wordt dat meer. Verder zijn we de eerste periode voorzichtig met het geven van cijfers. Dit doen we allemaal om jouw overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken. In het eerste jaar wordt het vervolgniveau duidelijk: 2 havo of 2 vwo.

+ TOPKLAS

Op het Frencken is er de vwo-Topklas, wanneer er behoefte is aan meteen meer uitdaging vanaf het eerste jaar. Heb je een citoscore van 544 of meer, een vwo-advies én word je graag uitgedaagd? Dan is onze Topklas iets voor jou! In de Topklas bieden we je een bijzonder onderwijsprogramma, waarbij je naast het gewone programma verschillende praktijkgerichte projecten volgt en een extra vak kiest: Spaans of Future Science.

Meer informatie over de Topklas vind je hier.

+ CAMBRIDGE, GOETHE, DELF, DELE

Naast de reguliere vakken, kun je in verschillende leerjaren kiezen voor extra uitdaging in Engels, Frans, Duits en Spaans. Je leert lezen, schrijven en spreken in de gekozen taal en behaalt een internationaal erkend certificaat, waarmee je in heel veel landen en vervolgopleidingen terecht kunt.

Meer informatie over Excellentie in talen vind je hier

+ ONDERZOEKEN & ONTWERPEN

Onderzoeken & Ontwerpen is een bijzondere combinatie van natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. In groepjes werk je elke acht weken aan een nieuw project. Je stelt jezelf vragen en doet onderzoek. Met de uitkomsten van je onderzoek ga je aan de slag en maak je een ontwerp en uiteindelijk een product.

Kijk voor meer informatie onder vakken bij O&O

+ CULTUUR

Op onze school is veel aandacht voor cultuur. In deze regio kun je alleen bij ons eindexamen doen in muziek en beeldende vorming (tekenen). We organiseren dan ook veel op het gebied van cultuur. Er zijn muziekuitvoeringen, exposities en excursies. In het derde jaar kan de leerling op het vwo kiezen voor het extra vak Creatief Denken. En elke twee jaar wordt er een musical opgevoerd in theater ‘De Bussel’. Alles daarvoor wordt door de leerlingen en de docenten zelf gemaakt en geregeld.

Kijk voor meer informatie onder Cultuur

+ CHROMEBOOKS

Op het Frencken werken we vanaf klas 1 met een Chromebook. Dit is een laptop die met Google Chrome werkt, een eenvoudig besturingssysteem met opslag in de cloud. Met het gebruik van Chromebook wordt het leerrendement verhoogd, sluiten we aan bij de individuele capaciteiten van leerlingen en kunnen we maatwerk leveren door naast de basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Ook kunnen we tijdens de les volgen wat een leerling op zijn Chromebook aan het doen is of heeft gedaan. Voordelen van een Chromebook zijn: het toetsenbord, de usb-ingang die je mist bij een tablet, veel gratis apps en de relatief geringe aanschafprijs.

Meer informatie vind je in onze schoolgids

+ VEILIGHEID

Wij vinden dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Het nieuwe gebouw voldoet daarom aan alle eisen. Maar veiligheid betekent meer. Je moet je bij ons ook op je gemak voelen. Elk leerjaar heeft een eigen jaarthema rond onze normen en waarden, je mentor besteedt veel aandacht aan sociaal gedrag en jij en je ouders kunnen hierover meepraten via ouderraad en de leerlingenraad.

De tieners die op het voortgezet onderwijs rondlopen zijn van de zogeheten ‘generatie Z’. Wellicht juist omdat hun vormende jaren worden gekenmerkt door ongekende keuzemogelijkheden, is voor deze generatie een veilige omgeving belangrijk. Het Frencken er trots op dat de leerlingen de veiligheid op onze school beoordelen met een 9,7 in het afgelopen schooljaar!

+ FRENCKEN BUSINESS

Het vak bedrijfseconomie havo-leerlingen biedt de mogelijkheid om het profielwerkstuk te doen in de vorm van het opstarten van een eigen bedrijf. Leerlingen krijgen zo de mogelijkheid om hun ondernemerschap te vergroten.

Meer over bijzondere extra vakken lees je hier.

+ FACILITEITEN

Vanaf augustus 2019 staat er een prachtig nieuw modern gebouw: een licht gebouw met ruime lokalen, een aangenaam binnenklimaat en voorzien van de modernste faciliteiten en technieken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een grote sporthal, te verdelen in drie gymzalen
 • modern uitgerust binaslab
 • auditorium
 • cultuurlokalen volgens de nieuwste inzichten
 • goed en snel WiFi-netwerk
 • diverse computerlokalen
 • sportvelden direct achter de school
 • diverse studienissen/-ruimtes
 • grote, gezellige aula
 • aparte overblijfruimte voor klas 1 en 2
 • moderne lockers

+ BEGELEIDING

Wil je naar een school waar ze je helpen? Dan zit je bij ons goed. We hebben heel veel soorten hulp en noemen er hier een paar:

 • Je mentor die je helpt je met alle vragen en problemen
 • Studielessen waarbij je leert hoe je je agenda moet gebruiken en je huiswerk moet maken en leren.
 • Leerling-mentoren; leerlingen uit een hogere klas die je helpen
 • Huiswerkbegeleiding op school
 • De hulplessen uit het Frencken extra pakket voor vakken die je moeilijk vindt

 Meer informatie vind je onder Begeleiding