Frencken College > Ouders > Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE

Jaarlijks wordt een bedrag per leerling gevraagd, als vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds.
Lees hier meer over de ouderbijdrage.

In het schooljaar 2020-2021 is er een aanpassing op de nota's voor de ouderbijdrage.
Lees hier de brief omtrent deze aanpassing.

GYMKLEDING

Bestellen van gymkleding gaat via onze leverancier met de volgende link:
https://gymkleding.com/product-categorie/mgr-frencken-college/