Frencken College > Onze school > Schoolplan

Ons leren gaat verder!


Oosterhout, juli 2019


Dit schoolplan is een voortzetting van het ingezette beleid van de afgelopen vier jaren zoals verwoord in ‘leren gaat verder’ 2015-2019. We bouwen verder aan hetgeen we de afgelopen 4 jaren met veel zorg, passie en deskundigheid in gang hebben gezet. Leidend was en is nog steeds de gedachte dat uiteindelijk alles wat we binnen het Frencken doen en wat er binnen het Frencken gebeurt ten dienste moet staan van de ontwikkeling van onze leerlingen.