3.01 De eerste en de tweede klas

3.01 De eerste en de tweede klas

Het eerste jaar is een jaar van opvang, begeleiding en gewenning. We plaatsen leerlingen van buiten de kern Oosterhout in principe met een aantal dorpsgenoten bij elkaar in dezelfde klas. Ze kunnen samen vanuit de regio, bijvoorbeeld uit Dongen, Made, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Rijen of Teteringen, naar school fietsen. Dat is veiliger en leuker. Ouders kunnen speciale wensen voor de plaatsing van hun kind tijdens de centrale aanmelding doorgeven en, indien mogelijk, wordt daar rekening mee gehouden.

De leerlingen krijgen te maken met een veel grotere school, veel meer vakken, die elk door weer een andere docent worden gegeven. En… ze zijn opeens weer de kleinsten i.p.v. de grootsten! Dat is dus even wennen en aanpassen. Ze worden daarbij natuurlijk ondersteund door hun mentor of coach. In een speciale studieles helpt deze zijn leerlingen met alledaagse, maar o zo belangrijke dingen als: hoe plan ik, wat betekenen al die rare afkortingen die ze hier gebruiken, hoe leer ik het best voor mijn proefwerk, enz. enz.

Leerlingen volgen in de onderbouw onderwijs in 15 verplichte vakken. Sommige daarvan beginnen in de tweede klas, andere pas na de brugperiode in de derde. Naast deze 15 vakken biedt de school ook nog andere lessen aan, zoals een studieles, levensbeschouwing, vakbegeleiding en hulp- en pluslessen (Frencken Flex).

In de brugklassen worden al de eerste stappen gezet om de leerlingen de zelfstandigheid bij te brengen die ze later in de bovenbouw nog meer nodig hebben. Er wordt gewerkt volgens de 3-fasen-didactiek: van geleid, via begeleid naar zelfstandigheid. Bij de meeste vakken werken we met studieplanners. Dat geeft leerlingen de gelegenheid om de planning van hun studie al een beetje meer zelf te doen. Bij andere vakken moeten ze een werkstuk maken. Daarbij leren ze niet alleen aan grotere opdrachten werken, maar ook vaardigheden als samenwerken en informatie verzamelen.

Na de brugklas

Aan het einde van het eerste leerjaar in de Frencken brugklas havo/vwo wordt duidelijk waar de studie het best vervolgd kan worden: 2 havo of 2 vwo.

De leerlingen uit de vwo-Topklas blijven twee jaar in dezelfde klas. Bij de plaatsing van de leerlingen kijken we ook naar de opgedane (studie)ervaringen in het afgelopen jaar.

Frencken Next omvat een periode van drie jaar waarin de leerling doelgericht leert werken in plaats van taakgericht. Elke leerling heeft een eigen coach die de leerling elke week spreekt over de doelen en vorderingen. Binnen Frencken Next bestaat de mogelijkheid om vakken op je eigen niveau (havo of vwo) en in eigen tempo te volgen. Meer informatie over het meer gepersonaliseerde onderwijs vindt u hier op de website.

Populairste artikelen