1.03 Bestuur

1.03 Bestuur

De rector vormt als voorzitter van het eenhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. Een onafhankelijke Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school.


De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Mw. drs. Carla Grootjen, voorzitter
Dhr. drs. Paul Robbe, vice-voorzitter
Dhr. ir. Piet Ackermans
Dhr. Anthony van Ganzewinkel MBA BMA RAB
Mw. drs. Judith Peeters

De directie:
Mw. drs. Pharaïlda Kokke, rector/bestuurder
Dhr.
drs. Sjoerd van Boxtel, conrector bovenbouw
Dhr. Ben Beesems MEd, conrector onderbouw
Dhr. Dimitri Willemse, hoofd bedrijfsvoering

De medewerkers
Medewerkers kunt u hier terugvinden op de website van het Mgr. Frencken College.

Populairste artikelen