1.03 Bestuur

1.03 Bestuur

De rector vormt als voorzitter van het eenhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. Een onafhankelijke Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school.


De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Dhr. drs. Paul Robbe, voorzitter
Dhr. Anthony van Ganzewinkel MBA BMA RAB, vice-voorzitter
Mw. drs. Judith Peeters
Mw. Els Bakers

De directie:
Dhr. Rob Schuurmans, rector/bestuurder
Dhr.
Pascal Roselle, conrector onderbouw
Mevr. Josje van Hees, conrector bovenbouw
Dhr. Dimitri Willemse, hoofd bedrijfsvoering

De medewerkers
Medewerkers kunt u hier terugvinden op de website van het Mgr. Frencken College.

Populairste artikelen