Frencken College > Onze school > BAC

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN COMMISSIE (BAC)

Het Mgr. Frencken College kent een commissie die een aantal activiteiten voor de leerlingen organiseert buiten de lessen om. Een evenredige spreiding van activiteiten door het gehele schooljaar over de diverse klassenlagen, vindt de BAC een belangrijke zaak. Er is een goede verbinding met de schoolleiding. Dit “overlegorgaan” vergadert eens in de drie weken.

Doelstellingen:

  • Er moeten mogelijkheden zijn voor leerlingen om kennis te maken met allerlei aspecten van cultuur, zoals film, theater, literatuur, etc. Het accent van deze aspecten moet indien mogelijk op actieve i.p.v. passieve deelname liggen.
  • Leerlingen moeten kennis kunnen nemen van zaken die iets verder reiken dan gezin, school en sportclub.
  • De school moet hiermee worden ervaren wordt als een plaats die midden in de samenleving staat.

 

Feesten en activiteiten

De BAC organiseert in samenwerking met de leerlingenvereniging, de afdelingsleiders en de mentoren feesten en andere activiteiten voor alle leerjaren. Zo zijn er de semester-eindfeesten, de hypnotiseur voor klas 3 en speciale activiteiten en feesten voor klas 1 en 2.

Meer weten over onze buitenschoolse activiteiten? Lees het in onze Schoolgids.