Frencken College > Ons onderwijs > Vakken

VAKKEN

Als brugklasser volg je onderwijs in 15 verplichte schoolvakken, die je nodig hebt om een basis te leggen voor de bovenbouw. Daar zitten bekende vakken bij, zoals wiskunde, geschiedenis, Nederlands, tekenen of muziek.

Naast deze 15 vakken biedt de school ook nog andere lessen aan, zoals een studieles, levensbeschouwing, vakbegeleiding en hulp- en pluslessen. In klas 3 havo of 3 vwo kies je een profiel dat je in de bovenbouw wil gaan volgen.

In de bovenbouw veranderen zowel de lesinhouden als de structuur van het onderwijs. Alle leerlingen volgen vakken uit het gemeenschappelijk deel. Daarnaast kiest elke leerling een van de volgende vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Dan blijft er nog een profielkeuzevak en een klein vrij deel over waarin nog een of twee extra vakken gekozen moeten worden.

De extra vakken en een omschrijving vind je in ons excellentieprogramma

Enkele bijzondere vakken lichten we hieronder uit:

 

Informatica

ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het gebruik van digitale middelen is vaak zelfs noodzakelijk geworden.

Het belang van ICT op onze school wordt het duidelijkst gemaakt door de wijze waarop onze leerlingen worden ‘ingewijd’ in de natuurlijke omgang met ICT. Naast de voordelen van het gebruik van ICT worden de leerlingen ook bewust gemaakt van de nadelen en gevaren van ICT en het verlies van privacy. Dit gebeurt al in de eerste weken van de brugklas. De leerlingen krijgen ook toegang tot Magister, hun digitale informatiebron voor alles wat van belang is voor lessen en verblijf op school.

In de reguliere lessen van alle vakken worden computervaardigheden aangeleerd, specifiek voor ieder vak.
Het vak Informatica is een vak dat in de bovenbouw van HAVO en VWO wordt aangeboden en waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt in de betekenis van informatie en gegevens, de basale kennis van hard- en software en netwerken en in de constructie van (kleine) internet gebonden informatiesystemen.

Informatica is een vak dat zich per definitie goed leent tot het aanleren en gebruiken van vaardigheden voor de21ste eeuw en voor hun vervolgopleiding of studie na het behalen van het diploma. Zelfstandig werken, analyseren, projectmatig werken, samenwerken, wederzijdse verantwoordelijkheid nemen en helder communiceren zijn de competenties die in de lessen Informatica het meest geoefend worden.
Leerlingen in 6VWO wordt aangeboden om een eindproject naar eigen keuze te doen, gebaseerd op hun profiel en hun vervolgopleiding.

Onderzoeken en Ontwerpen (O&O)

Geen Technasium, wel onderzoeken en ontwerpen. Dat is een bewuste keuze! Dat betekent niet een select groepje dat de broodnodige vaardigheden aanleert, maar onderzoeken en ontwerpen voor iedereen. En daardoor hebben we meer keuzevrijheid. Bijvoorbeeld om opdrachten aan te passen op niveau: havo-vwo. We kunnen makkelijker aansluiten bij de actuele leerlingengroep, dus meer variëren in korte of langere opdrachten en meer of minder zelfstandigheid

Wat is Onderzoeken en Ontwerpen
Bij dit projectvak: onderzoeken en ontwerpen (O&O) staan de vakken natuurkunde, scheikunde, techniek en biologie centraal. Je maakt kennis met verschillende beroepen en werkt op een praktische manier aan een project.

O&O wordt gegeven in de klas 1 en 2 en laat je kennismaken met vaardigheden die in de bovenbouw belangrijk zijn: samenwerken, presenteren, jezelf beoordelen, onderzoek doen en zelfstandig een proces doorlopen. We proberen ook je interesse te wekken voor de bèta vakken, zodat er meer leerlingen de bèta profielen (Natuur en Techniek of Natuur en Geschiedenis) in de bovenbouw kiezen.

O&O in het kort
Bij Onderzoeken en Ontwerpen staan centraal:

  • Samenwerken
  • Oplossingen zoeken
  • Plannen en organiseren
  • Producten maken
  • Zelfstandig werken
  • Werken volgens een proces

 

Externe projecten

De FIRST® LEGO® League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten zijn: ontwerp, bouw en programmeer een robot en Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten.
www.firstlegoleague.nl

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met een technologisch en (natuur)wetenschappelijk thema voor jongeren uit de onderbouw van havo/vwo. Op de Eureka!Day wordt hun ontwerp aan de ultieme test onderworpen onder de kritische blik van een professionele jury. Welk team weet de Eureka!Cup in de wacht te slepen?!
www.eurekacup.nl

Artcadia, imagine your future is een landelijk techniek- en kunstproject, speciaal voor leerlingen van havo/vwo2. Het project wil jongeren laten zien én ervaren hoe mateloos boeiend de wereld van techniek kan zijn.
www.artcadia.nl

Teamwork
Tijdens de projecten werk je in kleine teams (groepjes van drie/vier leerlingen). Later (ook al is dit nog ver) zul je ook samen moeten werken. Bij O&O kun je ervaren hoe samenwerken gaat. Waar loop je tegen aan? Wat doe je als de samenwerking niet goed verloopt? Je komt erachter welke rol je het liefst hebt binnen een groep. Dat kan ook afhangen van het soort onderwerp. Je leert dus kijken naar wat voor jou de beste rol is binnen de groep.

Voorbeeldprojecten

Aaaaaargh, een spin
Hoe kan je een spin vangen zonder hem te hoeven aanraken? En kan je de spin weer levend terugzetten? Je doet onderzoek naar spinnen en spinnenvangers. Alle informatie gebruiken je om een spinnenvanger te ontwerpen en maken aan de hand van een programma van eisen

Clear the circle
Jullie maken kennis met het programmeren van een robot en daarmee spelen we een wedstrijd. Wij krijgt met de robot het snelst de bekertjes uit de cirkel?

Als je haar maar goed zit!
Hoe wordt haargel gemaakt en welke stof in de gel maakt je haren zo stevig? Jullie maken zelf een haargel, maar ook het maken van een etiket, de verpakking en een reclameposter hoort bij de opdracht.

LOB

In klas drie havo en vwo staat LOB op het rooster van de leerlingen. Deze afkorting staat voor loopbaan oriëntatie en begeleiding. Gedurende ongeveer 13 weken gaat de decaan een lesuur aan de slag met de leerlingen die in dit derde leerjaar hun profielkeuze moeten maken. 'Wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik staan' aan de basis van dit proces. Ben ik vooral een doener, een denker, een helper of een verzorger? Zijn mijn wensen realistisch? Welke vakken eisen de vervolgopleidingen? Welke competenties zijn belangrijk? Met als basis de informatie uit de lessen en de hulp van de decaan, gesprekken met de mentor, vakdocenten en natuurlijk de ouders maakt de leerling in de loop van het jaar een keuze.

In de bovenbouw staan er geen lessen meer op het rooster maar wordt het traject meer individueel. We proberen leerlingen te motiveren naar open dagen en meeloopdagen/proefstudeerdagen te gaan. Uiteraard organiseert de school naast de altijd aanwezige hulp van de decanen en mentoren diverse activiteiten die waardevol kunnen zijn in het oriëntatieproces. Het allerbelangrijkste is namelijk dat leerlingen zich niet alleen maar online oriënteren maar ‘in actie komen’ en ervaringen opdoen!

Een voorbeeld van een aantal activiteiten die de school organiseert: bezoek TU Delft (vwo 3), kennismaking techniek en ICT middag (havo 3), HBO oriëntatie Avans (havo 4), bezoek Erasmus universiteit (vwo 4), Job Experience Rotary (meeloopdagen met beroepsbeoefenaars voor havo 4/5 en vwo 5) en VO solliciteert voor examenkandidaten. Bijzonder trots zijn we op de Studie Informatie Avond die we jaarlijks organiseren samen met het Oelbert gymnasium en Dongemond college. Een avond waarop zo’n 80 opleidingen voorlichting komen geven.

Het studieloopbaanproces is boeiend maar voor leerlingen vaak lastig. Ze moeten keuzes maken waar ze vaak nog niet aan toe zijn of voor open staan. Ze hebben de hulp van school en ouders dan ook hard nodig. Gezamenlijk komen we een heel eind!

Een paar feiten, cijfers en uitspraken:

  • LOB loont! Combineer een aantal LOB activiteiten en de uitval in het vervolgonderwijs daalt met 10% (bron: researchNet).
  • Familie draagt het meest bij aan de studiekeuze, gevolgd door de decaan (diverse onderzoeken).
  • De meest zinvolle LOB activiteiten volgens scholieren zijn de open dagen met 90% van de stemmen (onderzoek LAKS )
  • Een groot deel van de leerlingen die het eerste jaar uitvallen of switchen heeft zich alleen online georiënteerd (geconstateerd door het hoger onderwijs).