Frencken College > Ons onderwijs > Burgerschapsvorming

BURGERSCHAPSVORMING

Op het Mgr. Frencken College willen we onze leerlingen vormen tot participerende wereldburgers: burgers die actief hun rol spelen binnen onze maatschappij vanuit een houding waaruit begrip en respect voor de ander een grote rol speelt.

In de loop van hun Frencken-loopbaan krijgen leerlingen een aantal keren in lessen, tijdens jaarlaag-activiteiten of op andere momenten of plekken in de school te maken met het onderdeel burgerschap  waarin we aandacht hebben voor deze ontwikkeling. Onze burgerschapsmascotte, het Monseigneurke, geeft deze ontwikkeling ook visueel mooi weer!

Het is ons streven om de leerlingen via dit burgerschapsonderwijs te laten groeien tot democratisch denkende jongvolwassenen die maatschappelijk verantwoord handelen: daarbinnen is ruimte voor diversiteit én inclusiviteit, oprechte aandacht voor de (mede)mens en diens rechten en plichten.