Frencken College > Ouders > Begeleiding en bijles

BEGELEIDING EN BIJLES

Om leerlingen succesvol te laten leren, is het in elk geval nodig dat ze zich prettig voelen op school. Om dat te bereiken is een goede begeleiding van de leerlingen onmisbaar. Wij zijn er trots op dat we regelmatig van ouders te horen krijgen dat ze over die begeleiding heel tevreden zijn. “Mijn kind is bij jullie echt geen nummer”, is een reactie die wij regelmatig te horen krijgen. Dat is ook ons streven. De begeleiding van leerlingen is immers een van de pijlers van de school.

Hoe we dat doen?

In onze schoolgids staan alle soorten begeleiding omschreven. We maken daarbij onderscheid tussen:
begeleiding (o.a. mentoren, anti-pestbeleid, leerlingvolgsysteem)
bijzondere begeleiding (o.a. leerjaarcoördinator, zorgcoördinator, remedial teacher)

Naast al deze verschillende vormen van begeleiding om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, is er ook nog de mogelijkheid tot extra begeleiding op studiegebied:

  • In brugklas 1 bieden we een Frencken Extra programma dat bestaat uit hulplessen in de vakken Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en algemene vaardigheden. Daarnaast bieden wij de leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan een plusprogramma dat bestaat uit drama, smart, science, Spaans, karate, etc.
     
  • Lentorenproject. Leerlingen uit hogere leerjaren geven (betaalde) bijles aan de leerlingen uit klas 2, 3 of 4.
     
  • In de verlengde lesdag wordt tijdens het 8ste, 9de en 10de uur (14.35 - 17.00) voor inhoudelijke begeleiding gezorgd door vakdocenten.