Frencken College > Leerlingen > Regels in en om de les

REGELS IN EN OM DE LESSEN1. Huiswerk

Huiswerk is en blijft een essentieel onderdeel van het onderwijs- en leerproces, waarvan het belangrijk is dat je het maakt en leert. We blijven het daarom belangrijk vinden dat erop toegezien wordt.
Hierbij de algemene schoolbrede afspraken die we met betrekking tot het huiswerk hebben gemaakt;

Verantwoordelijkheid

Op het Frencken vinden we het belangrijk dat elke leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen huiswerk. De docent kondigt het huiswerk aan in de les en zet het in Magister. Wanneer het huiswerk onverhoopt niet in Magister is opgenomen of door een technische storing uit Magister is verdwenen, is dat geen reden om het huiswerk niet uit te voeren.

De docent controleert het huiswerk

Wanneer de docent vindt dat je huiswerk niet in orde is, noteert de docent dit in Magister. De docent mag en kan daar vervolgens bepaalde gevolgen aan verbinden. Dat is aan de docent.

Je docent monitort je huiswerkgedrag

Je docent bepaalt (indien gewenst in overleg met je mentor) of het nodig is om met jou in gesprek te gaan over je huiswerkgedrag. De docent kijkt daarbij naar je resultaten, je gedrag, je inzet en je ontwikkeling in de tijd. Je docent bepaalt welke maatwerkafspraken hij/zij met je maakt. Eventueel kunnen ook je ouders of je mentor/coach bij het gesprek betrokken worden.

2. Boeken/spullen niet bij je aan het begin van de les

Wanneer je aan het begin van de les je spullen (inclusief een opgeladen Chromebook) niet bij je hebt, hanteren we de maatregel dat je een aantekening in Magister krijgt. Omdat een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe vakken en een nieuw rooster altijd even wennen is, gaat deze regel pas in 2 weken na de start van het schooljaar, te weten vanaf maandag 20 september 2021.

3. Gebruik Chromebook

In de les mag je alleen gebruik maken van een Chromebook waar de beheermodule op geïnstalleerd is. Je Chromebook blijft dicht tot de docent aangeeft dat het Chromebook gebruikt gaat worden. Je bent alleen ingelogd op je @frencken.info account. Wanneer je toch ingelogd bent op een ander account, kan een sanctie volgen.
Chromebook vergeten staat gelijk aan boeken vergeten. We willen dat je elke dag je Chomebook geheel opgeladen mee naar school neemt. Als je Chromebook niet is opgeladen, staat dat gelijk aan boeken vergeten. Je gaat zorgvuldig/voorzichtig om met je Chromebook.

4. Gebruik mobiele telefoon in de les

Kies je ervoor om de telefoon bij je te hebben, dan gelden de volgende regels:
Zodra je in het lokaal bent, moet je mobieltje uitgeschakeld en opgeborgen zijn. Opbergen kan in de telefoontas (indien aanwezig). Anders gaat de telefoon in je tas of broekzak. Waar het om gaat is dat je tijdens de les niet wordt afgeleid door je mobiele telefoon.
Alleen de docent kan toestemming geven om de telefoon in de les te gebruiken. Indien je je mobiel niet uitgeschakeld en opgeborgen hebt en/of je je mobiel ongeoorloofd gebruikt, kan en mag de docent het mobieltje innemen. De docent stopt de telefoon in een speciale envelop, noteert daar je naam op en geeft de envelop af bij de receptie. Daar wordt het mobieltje in een afgesloten kast opgeborgen. Je kunt dan je mobieltje op vertoon van je schoolpas/ID dezelfde dag om 16.00 uur weer ophalen.

5. Uit de les verwijderd

Wanneer de docent je uit de les verwijdert, ga je een formulier halen bij de receptie. Dit formulier vul je in en je houdt je aan de richtlijnen zoals beschreven op het formulier. Je werkt het betreffende lesuur in de ruimte die je wordt aangewezen door de receptie. Aan het einde van het lesuur ga je terug naar je docent. De docent maakt met jou een afspraak om de verwijdering te bespreken en een maatregel te treffen. De docent belt of mailt je ouders en maakt hiervan een notitie in Magister. Bij meerdere verwijderingen kan het een vierkant rooster en uiteindelijk schorsing tot gevolg hebben.