Frencken College > Leerlingen > Roosters

ROOSTERS

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvang je de lessentabel als basis

In Magister vind je je rooster met wanneer een les plaatsvindt en bijzonderheden.

Reguliere lesroosters

We werken met gescheiden pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw pauzeert na lesuur 2 en lesuur 4. De bovenbouw pauzeert na lesuur 3 en lesuur 5.

De roostertijden voor de onder- en bovenbouw voor schooljaar 2023/2024:

Schooltijden onderbouw leerjaar 1, 2 en 3
1e lesuur
08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
Pauze 10.00 - 10.20
3e lesuur 10.20 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
Pauze 11.50 - 12.20
5e lesuur 12.20 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur *
14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00

Schooltijden bovenbouw leerjaar 4, 5 en 6
1e lesuur
08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
3e lesuur 10.00 - 10.45
Pauze 10.45 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
5e lesuur 11.50 - 12.35
Pauze 12.35 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur *
14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00

* Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes van 9 weken met in elke periode een toetsweek. In de weken 5 tot en met 8 (de vier weken voorafgaand aan de toetsweek) zijn er Flexuren ingepland op het 8e uur. De lesuren die ingeroosterd staan op lesuur 8 en 9 verschuiven dan een lesuur naar achteren, dus naar respectievelijk lesuur 9 en lesuur 10.

Tijdens het Flexuur kan een leerling extra les krijgen in een vak of op een thema waar hij/zij achterstanden heeft opgelopen, kunnen er vaardigheden getraind worden en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is er in het NPO-programma van het Frencken aandacht voor sport, muziek, cultuur en extra uitdaging.

Jaarrooster 2023-2024

Hieronder volgt de jaarplanning met alle geplande activiteiten van het Frencken die van belang zijn voor de leerlingen.

Jaarrooster 2023-2024 (volgt zodra deze klaar is voor publicatie)

Rooster PWW en SE

Log in in Magister voor de examenroosters.


Schoolvakanties 2023-2024


Zomervakantie
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023
Herfstvakantie 
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie 
Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 
Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2024
2e Paasdag 
Maandag 1 april 2024
Meivakantie 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart 
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag 
Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024

De reguliere schooltijden op het Frencken:

Schooltijden Schooltijden verkort rooster
1e lesuur 08.30 - 09.20 1e lesuur 08.30 - 09.10
2e lesuur 09.20 - 10.10 2e lesuur 09.10 - 09.50
3e lesuur 10.10 - 11.00 3e lesuur 09.50 - 10.30
Kleine pauze 11.00 - 11.20 Kleine pauze 10.30 - 10.50
4e lesuur 11.20 - 12.10 4e lesuur 10.50 - 11.30
5e lesuur 12.10 - 13.00 5e lesuur 11.30 - 12.10
Grote pauze 13.00 - 13.30 6e lesuur 12.10 - 12.50
6e lesuur 13.30 - 14.20 Grote pauze 12.50 - 13.10
7e lesuur 14.20 - 15.10 7e lesuur 13.10 - 13.50
8e lesuur 15.10 - 16.00 8e lesuur 13.50 - 14.30
9e lesuur 16.00 - 16.50 9e lesuur 14.30 - 15.10