Frencken College > Leerlingen > Roosters

ROOSTERS

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvang je de lessentabel als basis.
In Magister vind je je rooster met wanneer een les plaatsvindt en bijzonderheden.

Reguliere lesroosters

We werken met gescheiden pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw pauzeert na lesuur 2 en lesuur 4. De bovenbouw pauzeert na lesuur 3 en lesuur 5.

De roostertijden voor de onder- en bovenbouw voor schooljaar 2023/2024:

Schooltijden onderbouw leerjaar 1, 2 en 3
1e lesuur 08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
Pauze 10.00 - 10.20
3e lesuur 10.20 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
Pauze 11.50 - 12.20
5e lesuur 12.20 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur * 14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00

 

Schooltijden bovenbouw leerjaar 4, 5 en 6
1e lesuur 08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
3e lesuur 10.00 - 10.45
Pauze 10.45 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
5e lesuur 11.50 - 12.35
Pauze 12.35 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur * 14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00

 

* Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes van 9 weken met in elke periode een toetsweek/eindweek. In de weken 5 tot en met 8 (de vier weken voorafgaand aan de toetsweek) zijn er Flexuren ingepland op het 8e uur. De lesuren die ingeroosterd staan op lesuur 8 en 9 verschuiven dan een lesuur naar achteren, dus naar respectievelijk lesuur 9 en lesuur 10.

Tijdens het Flexuur kan een leerling extra les krijgen in een vak of op een thema waar hij/zij achterstanden heeft opgelopen, kunnen er vaardigheden getraind worden en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is er in het NPO-programma van het Frencken aandacht voor sport, muziek, cultuur en extra uitdaging.

Jaarrooster 2023-2024

Hieronder volgt de jaarplanning met alle geplande activiteiten van het Frencken die van belang zijn voor de leerlingen.

Jaarrooster 2023-2024 is hier te downloaden (versie 15-04-24)

Rooster PWW en SE

Log in in Magister voor de examenroosters.

Schoolvakanties 2024-2025
 

Zomervakantie Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024
Herfstvakantie Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2024
Kerstvakantie Maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie Maandag 3 maart t/m vrijdag 7 maart 2025
Meivakantie Maandag 21 april t/m vrijdag 2 mei 2025
Bevrijdingsdag Maandag 5 mei 2025
Hemelvaart Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie Maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus 2025