Frencken College > Leerlingen > Roosters

ROOSTERS

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvang je de lessentabel als basis

In Magister vind je je rooster met wanneer een les plaatsvindt en bijzonderheden.

Reguliere lesroosters

De roostertijden schooljaar 2022/2023:

Schooltijden
1e lesuur Flexuur* 08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
3e lesuur 10.00 - 10.45
Pauze 10.45 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
5e lesuur 11.50 - 12.35
Pauze 12.35 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur 14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00


* Tijdens het Flexuur kan een leerling extra les krijgen in een vak of op een thema waar hij/zij achterstanden heeft opgelopen, kunnen er vaardigheden getraind worden en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is er in het NPO-programma van het Frencken aandacht voor sport, muziek, cultuur en extra uitdaging.

Jaarrooster 2022-2023

Hieronder vind je de jaarplanning. Hierin staan alle geplande activiteiten van het Frencken die van belang zijn voor de leerlingen.

Jaarrooster 2022-2023
(versie 20 maart 2023)

Rooster PWW en SE

Log in in Magister voor de examenroosters.


Schoolvakanties 2022-2023

Zomervakantie
Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022
Herfstvakantie 
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie 
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
2e Paasdag 
Maandag 10 april 2023
Meivakantie 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart 
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag 
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie 
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

De reguliere schooltijden op het Frencken:

Schooltijden Schooltijden verkort rooster
1e lesuur 08.30 - 09.20 1e lesuur 08.30 - 09.10
2e lesuur 09.20 - 10.10 2e lesuur 09.10 - 09.50
3e lesuur 10.10 - 11.00 3e lesuur 09.50 - 10.30
Kleine pauze 11.00 - 11.20 Kleine pauze 10.30 - 10.50
4e lesuur 11.20 - 12.10 4e lesuur 10.50 - 11.30
5e lesuur 12.10 - 13.00 5e lesuur 11.30 - 12.10
Grote pauze 13.00 - 13.30 6e lesuur 12.10 - 12.50
6e lesuur 13.30 - 14.20 Grote pauze 12.50 - 13.10
7e lesuur 14.20 - 15.10 7e lesuur 13.10 - 13.50
8e lesuur 15.10 - 16.00 8e lesuur 13.50 - 14.30
9e lesuur 16.00 - 16.50 9e lesuur 14.30 - 15.10