Frencken College > Leerlingen > Roosters

ROOSTERS

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvang je het lessentabel als basis.

Vanaf maandag 21 september 2020 gaan onderstaande lestijden in en zijn de pauzes voor de onderbouwleerlingen (klas 1-3) en de bovenbouwleerlingen (klas 4-6) gescheiden, zodat er meer ruimte is in de aula's en bij de kluisjes.

Let op: Magister kan hier helaas niet op aangepast worden, dus de leerlingen van de onderbouw zien in Magister tijden die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Schooltijden onderbouw (klas 1-3)
Schooltijden bovenbouw (klas 4-6)
1e lesuur 08.30 - 09.20 1e lesuur 08.30 - 09.20
2e lesuur 09.20 - 10.10 2e lesuur 09.20 - 10.10
Kleine pauze 10.10 - 10.30 3e lesuur 10.10 - 11.00
3e lesuur 10.30 - 11.20 Kleine pauze 11.00 - 11.20
4e lesuur 11.20 - 12.10 4e lesuur 11.20 - 12.10
Grote pauze 12.10 - 12.40 5e lesuur 12.10 - 13.00
5e lesuur
12.40 - 13.30 Grote pauze 13.00 - 13.30
6e lesuur 13.30 - 14.20 6e lesuur 13.30 - 14.20
7e lesuur 14.20 - 15.10 7e lesuur 14.20 - 15.10
Kleine pauze 15.10 - 15.15  Kleine pauze 15.10 - 15.15
8e lesuur 15.15 - 16.05 8e lesuur 15.15 - 16.05
9e lesuur 16.05 - 16.55 9e lesuur 16.05 - 16.55

 

De reguliere schooltijden zonder gescheiden pauzes:j

Schooltijden Schooltijden verkort rooster
1e lesuur 08.30 - 09.20 1e lesuur 08.30 - 09.10
2e lesuur 09.20 - 10.10 2e lesuur 09.10 - 09.50
3e lesuur 10.10 - 11.00 3e lesuur 09.50 - 10.30
Kleine pauze 11.00 - 11.20 Kleine pauze 10.30 - 10.50
4e lesuur 11.20 - 12.10 4e lesuur 10.50 - 11.30
5e lesuur 12.10 - 13.00 5e lesuur 11.30 - 12.10
Grote pauze 13.00 - 13.30 6e lesuur 12.10 - 12.50
6e lesuur 13.30 - 14.20 Grote pauze 12.50 - 13.10
7e lesuur 14.20 - 15.10 7e lesuur 13.10 - 13.50
8e lesuur 15.10 - 16.00 8e lesuur 13.50 - 14.30
9e lesuur 16.00 - 16.50 9e lesuur 14.30 - 15.10

 

Jaarrooster 2020-2021

Hieronder vind je de jaarplanning. Hierin staan alle geplande activiteiten van het Frencken die van belang zijn voor de leerlingen.

Download jaarrooster

Rooster PWW en SE

Log in in Magister voor de examenroosters.

Schoolvakanties 2020-2021

Zomervakantie Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020
Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Vrije dag na Open Huis Maandag 25 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
2e Paasdag Maandag 5 april 2021
Koningsdag Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021