Frencken College > Nieuwe leerlingen > Toelating

TOELATING

Het Mgr. Frencken College hanteert een procedure aannamebeleid leerlingen om alle individuele aanvragen te beoordelen en baseert zich daarbij op de volgende minimumeis waarbij het basisschooladvies leidend is.

Met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies van je basisschool ben je van harte welkom op het Frencken!

Na de aanmelding nemen we spoedig contact op met de groepsleerkracht van groep 8 om samen informatie te delen. Op deze wijze zorgen we voor een goede voorbereiding en start in het nieuwe schooljaar op onze school.

Dat kost natuurlijk enige tijd en daarom horen ouders/leerlingen uiterlijk 7 juni 2024 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie of zij toegelaten zijn op de school van hun keuze.

Meer informatie over de toelating staat in onze schoolgids.
 

Aanmelding Frencken Next

Afgelopen jaren was er veel belangstelling voor de Frencken Next-brugklas (afgelopen schooljaar 118 aanmeldingen). Voor het komende schooljaar 2024-2025 hebben we opnieuw 120 beschikbare plaatsen bij Frencken Next (max 4 klassen).

Mochten meer dan 120 leerlingen zich voor Frencken Next aanmelden dan wordt er geloot. Word je uitgeloot? Dan ben je alsnog verzekerd van een plek op het Mgr. Frencken College - in de regulier havo/vwo brugklas, of in de vwo-Topklas.

In deze lotingsprocedure lees je er alles over hoe we dan te werk gaan.