Frencken College > Nieuwe leerlingen > Toelating

TOELATING

Het Mgr. Frencken College hanteert een procedure aannamebeleid leerlingen om alle individuele aanvragen te beoordelen en baseert zich daarbij op de volgende minimumeis waarbij het basisschooladvies leidend is.

Met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies van je basisschool ben je van harte welkom op het Frencken!

Na de aanmelding nemen we spoedig contact op met de groepsleerkracht van groep 8 om samen informatie te delen. Op deze wijze zorgen we voor een goede voorbereiding en start in het nieuwe schooljaar op onze school.

Dat kost natuurlijk enige tijd en daarom horen ouders/leerlingen uiterlijk 17 mei 2023 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie of zij toegelaten zijn op de school van hun keuze. Uiterlijk 31 mei is de einddatum aanmelding na heroverweging schooladvies.

Meer informatie over de toelating staat in onze schoolgids.

Aanmelding  Frencken Next

Afgelopen jaren was er veel belangstelling voor de Frencken Next-brugklas (afgelopen jaar 118 aanmeldingen). Voor het komende schooljaar 2023-2024 hebben we 120 beschikbare plaatsen bij Frencken Next (max 4 klassen).

Mochten meer dan 120 leerlingen zich voor Frencken Next aanmelden dan wordt er geloot. In deze lotingsprocedure lees je er alles over hoe we dan te werk gaan.