6.08 Buitenschoolse activiteiten

6.08 Buitenschoolse activiteiten

  1. Leerlingen hebben het recht zich te verenigen in een leerlingenraad. De samenstelling van de leerlingenraad en de bevoegdheden zijn vastgelegd in het statuut van de leerlingenraad.

  2. Leerlingen hebben het recht zich verkiesbaar te stellen voor de MR (leerlingengeleding). In dat geval stellen de leerlingen hun kandidaten voor conform het reglement van de MR.

  3. Door de directie zullen voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor een behoorlijk functioneren van de leerlingenvereniging en de leerlingenraad.
    E.e.a. zal jaarlijks met het bestuur van de leerlingenvereniging en leerlingenraad worden overeengekomen.

  4. Voor de meeste activiteiten die door de leerlingenvereniging of door andere geledingen worden georganiseerd, is het verplicht dat de leerling in het bezit is van een schoolpas en deze desgewenst kan tonen.

  5. De regels inzake drugs, alcohol, vuurwerk en wapens (zie 6.9 en 6.10) gelden ook bij buitenschoolse activiteiten.

  6. Wangedrag gedurende het schooljaar kan reden zijn van uitsluiting van buitenschoolse activiteiten.

  7. Van buitenschoolse activiteiten, door de school georganiseerd en door de directie goedgekeurd, wordt aan ouders via de website of via een e-mailbericht mededeling gedaan.

Populairste artikelen