Frencken College > Contact > Oneens met

ONEENS MET

Een school is mensenwerk. Daarbij gaat weleens wat mis. Als u een klacht hebt, zijn er ruime mogelijkheden om die ook te uiten. Wij hebben graag dat u ons er van op de hoogte brengt, zodat wij iets kunnen ondernemen.

In eerste instantie kunt u weer terecht bij de mentor. In de meeste gevallen zal de lucht dan al geklaard zijn. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de leerjaarcoördinator. Mocht dat niet lukken, dan kunt u bij de conrector terecht.

Blijft u ontevreden over de afhandeling van uw probleem, dan kunt u een klacht indienen bij de rector van het Mgr. Frencken College. De rector zal de klacht voorleggen aan een interne vertrouwenscommissie (bij “normale” klachten) of aan een externe vertrouwenscommissie (bij klachten over seksuele intimidatie of seksueel geweld). Deze vertrouwenscommissies bestaan uit onafhankelijke deskundigen die de rector adviseren over de afhandeling van een klacht.

U kunt zich ook wenden tot een van de interne vertrouwenspersonen van onze school. Klachten over seksuele intimidatie of seksueel geweld kunnen ook gemeld worden bij de externe vertrouwenspersoon van onze school.

U ziet dat uw rechten behoorlijk zijn gewaarborgd. Wij blijven overigens van mening dat goed overleg tussen ouders en school nagenoeg alle problemen oplost. In onze schoolpraktijk blijkt dat gelukkig ook zo te werken.

Meer informatie over de klachtenregeling Mgr. Frencken College treft u hier in onze schoolgids.
Of download hier de klachtenregeling Mgr. Frencken College als document.