Schoolgids Frencken College > 03 - De school dag in dag uit

03 - De school dag in dag uit

Het Mgr. Frencken College kent twee afdelingen: het zesjarig vwo, dat de leerlingen voorbereidt op universiteit en hogeschool, en het vijfjarig havo, dat voorbereidt op alle vormen van hoger beroepsonderwijs. In de brugperiode, die op het Frencken de twee eerste leerjaren omvat, zitten de meeste leerlingen vanuit klas 1 ook in klas 2 nog bij elkaar.

Er is een aparte zgn. vwo-Topklas voor de excellente leerling met een extra uitdagend onderwijsprogramma met o.a. 2 uur Spaans of 2 uur Future Science.

Daarnaast is er Frencken Next: een relatief nieuwe onderwijsvorm met meer gepersonaliseerd onderwijs, waar de eerste drie jaren nog geen splitsing in havo of vwo plaatsvindt.

TitelDatumPopulariteitActiefReacties
3.01 De eerste en de tweede klas
Lees meer
3.02 De derde klas
Lees meer
3.03 Frencken Next onderbouw
Lees meer
3.04 Na klas 3: de Tweede Fase
Lees meer
3.05 De bovenbouw van de havo
Lees meer
3.06 De bovenbouw van het vwo
Lees meer
3.07 Rekenen
Lees meer
3.08 Lessentabel 2023-2024
Lees meer
3.09 Schooltijden
Lees meer
3.10 Vakanties schooljaar
Lees meer
3.11 Procedure van toelating
Lees meer
3.12 Bevorderingsnormen
Lees meer
3.13 Jaarrooster
Lees meer

Populairste artikelen