3.09 Schooltijden

3.09 Schooltijden

We werken met gescheiden pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw pauzeert na lesuur 2 en lesuur 4. De bovenbouw pauzeert na lesuur 3 en lesuur 5.

De roostertijden voor de onder- en bovenbouw voor schooljaar 2023/2024:

Schooltijden onderbouw leerjaar 1, 2 en 3

1e lesuur
08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
Pauze 10.00 - 10.20
3e lesuur 10.20 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
Pauze 11.50 - 12.20
5e lesuur 12.20 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur *
14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00

Schooltijden bovenbouw leerjaar 4, 5 en 6

1e lesuur
08.30 – 09.15
2e lesuur 09.15 - 10.00
3e lesuur 10.00 - 10.45
Pauze 10.45 - 11.05
4e lesuur 11.05 - 11.50
5e lesuur 11.50 - 12.35
Pauze 12.35 - 13.05
6e lesuur 13.05 - 13.50
7e lesuur 13.50 - 14.35
8e lesuur *
14.35 - 15.20
Pauze 15.20 - 15.30
9e lesuur 15.30 - 16.15
10e lesuur 16.15 - 17.00

* Tijdens kwt kan een leerling extra les krijgen in een vak of op een thema waar hij/zij achterstanden heeft opgelopen, kunnen er vaardigheden getraind worden en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is er in het NPO-programma van het Frencken aandacht voor sport, muziek, cultuur en extra uitdaging.

Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes van 9 weken met in elke periode een toetsweek. In de weken 5 tot en met 8 (de vier weken voorafgaand aan de toetsweek) zijn er Flexuren ingepland op het 8e uur (kwt). De lesuren die ingeroosterd staan op lesuur 8 en 9 verschuiven dan een lesuur naar achteren, dus naar respectievelijk lesuur 9 en lesuur 10.


 

Populairste artikelen