3.05 De bovenbouw van de havo

3.05 De bovenbouw van de havo

In de bovenbouw van de havo (klas 4 en hoger) krijgen de leerlingen meer verantwoordelijkheid toegewezen dan ze in de onderbouw hadden. De leerlingen zullen steeds meer en beter zelfstandig moeten leren werken. Dat is immers iets wat in hun vervolgstudies van hen wordt verlangd. Onze school besteedt daarom veel aandacht aan het stimuleren van zelfstandig leergedrag.

Om de leerlingen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling krijgen ze een coach toegewezen. De begeleiding wordt leerdoelgericht. Dat betekent dat leerlingen gestimuleerd worden om doelen te formuleren en deze doelen te gaan halen. Ongeveer 1x in de drie weken heeft de leerling een coachgesprek van 15 minuten, waarbij gekeken wordt naar de geformuleerde doelen en of deze behaald zijn.

Om de leerlingen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, biedt het Frencken excellentieprogramma’s aan. De talen bieden die mogelijkheid al, bijvoorbeeld door Cambridge Engels, Goethe Duits en DELF Frans. Daarnaast is er de module Frencken Business bij het vak Bedrijfseconomie.

Buiten de vakken om kun je je talent ook ontwikkelen op het gebied van debatteren door deel te nemen aan de debatclub. Via de afdelingsraad kunnen leerlingen invloed uitoefenen op de organisatie en het onderwijs van de havo.

Populairste artikelen