3.06 De bovenbouw van het vwo

3.06 De bovenbouw van het vwo

Het Mgr. Frencken College wil de leerlingen niet alleen voorbereiden op het eindexamen, maar ook de juiste kennis, vaardigheden en studiehouding meegeven voor het vervolgonderwijs en het werkende leven daarna.

Om de leerlingen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling krijgen ze een coach toegewezen. De begeleiding wordt leerdoelgericht. Dat betekent dat leerlingen gestimuleerd worden om doelen te formuleren en deze doelen te gaan halen. Ongeveer 1x in de drie weken heeft de leerling een coachgesprek van 15 minuten waarbij gekeken wordt naar de geformuleerde doelen en of deze behaald zijn.

Om de leerlingen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, biedt het Frencken excellentieprogramma’s aan. De talen bieden die mogelijkheid al, bijvoorbeeld door Cambridge First Certificate (FCE) en Certificate of Advanced English (CAE) bij Engels, Goethe Duits en DELF Frans. Ook op bètagebied bestaan verschillende mogelijkheden om buiten school meer verdieping te vinden. We willen met deze verschillende programma’s verschillende leerlingen met verschillende talenten de kans geven die talenten verder te ontwikkelen.

Een leerling in de bovenbouw van het vwo moet steeds beter de verantwoordelijkheid kunnen dragen om zijn eigen leerproces vorm te geven. Daarbij past ook een grotere betrokkenheid van de leerling bij het onderwijs en een grotere invloed op het onderwijs. Via de afdelingsraad kunnen leerlingen invloed uitoefenen op de organisatie en het onderwijs van het vwo.

Populairste artikelen