3.03 Frencken Next onderbouw

3.03 Frencken Next onderbouw

Onderwijs van de toekomst vraagt om een meer gepersonaliseerde aanpak. In 2020 zijn we op het Frencken College gestart met Frencken Next, een driejarige brugklas. Meer gepersonaliseerd onderwijs, waarbij leerlingen doelgericht leren werken en er meer ruimte is voor eigen keuzes binnen de leerroute. De leerlingen vergaren op havo- en/of vwo-niveau de juiste kennis om door te stromen naar de bovenbouw en leren de vaardigheden aan die in de veranderende wereld nodig zijn.

Doelgericht onderwijs

Binnen het meer gepersonaliseerde onderwijs van Frencken Next, staat de leerling centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat de leerling mede-eigenaar wordt van het eigen leerproces. Samen met hun coach bepalen leerlingen hun leerroute. Het instroomadvies van de basisschool is het basisniveau. Alles is erop gericht om dit niveau te behalen en indien mogelijk enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten.

Persoonlijke leerroute

Samen met de coach bespreken leerlingen wekelijks hoe het gaat, hoe de voortgang is en welke leerdoelen zij zichzelf stellen en maken ze een plan van aanpak om deze doelen te bereiken. Bij Frencken Next krijgt de leerling uiteindelijk steeds meer zelf de regie over het eigen leerproces. De leerling bepaalt zelf, samen met de coach, het tempo en het niveau (havo of vwo) van elk vak.

Future skills

In onze veranderende wereld heb je ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Bij Frencken Next ontwikkelen leerlingen hun sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken. Deze vaardigheden komen bij alle vakken aan bod, maar bij het vak  Future Skills  wordt er extra ingezoomd op deze vaardigheden.

Jaaropbouw

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
 Les          Les          Les          Doeweek  Les  Les          Les          Les          Eindweek

 

 


Het schooljaar bij Frencken Next is opgesplitst in 4 periodes. Iedere periode duurt 9 weken. In deze 9 weken is standaard de vierde week een Doeweek en de negende week een Eindweek. De andere weken worden gevuld met leeractiviteiten, waarbij leerlingen in de lessen werken aan hun leerdoelen.

De Doeweek is een week die de periode onderbreekt. Deze week staat in het teken van o.a. excursies, vakactiviteiten, excellentie-opdrachten voor leerlingen die extra uitdaging zoeken of ruimte om te repareren voor leerlingen die hun leerdoelen nog niet hebben behaald en mini-wetenschappelijk onderzoek. De doelen van de Doeweek zijn o.a. leren samenwerken, de lesstof verbinden met de wereld om ons heen, wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden trainen en activiteiten doen los van de leerstof in de Learning Portal.

Tijdens de Doeweek voeren we ook de  LOC (leerling-ouder-coach)-gesprekken. Tijdens deze LOC-gesprekken wordt er gekeken waar de leerling staat ten opzichte van zijn einddoelen en periodedoelen en wat er nodig is om die te behalen. De gesprekken vinden plaats tijdens de lesdag en bij voorkeur op school.

De  Eindweek  is de laatste week van een periode, waarin wordt gecheckt of de leerdoelen van de periode zijn behaald door middel van onder andere toetsen. Mocht blijken dat de doelen nog niet behaald zijn in de Eindweek, dan zijn er herkansingsmogelijkheden om alsnog aan te tonen de doelen te beheersen.

Magister Learn Portal

Bij Frencken Next werken we vanuit een digitale portal in Magister Learn. In deze Portal staat het meeste leermateriaal van de verschillende schoolvakken. Daarnaast vind je er het rooster, beoordelingen en kun je je eigen planning maken. Dit betekent dat alles op één plek te vinden is, via je Chromebook.

Populairste artikelen