3.02 De derde klas

3.02 De derde klas

Ook in klas 3 is de mentor of coach het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. De mentor of coach houdt toezicht op hun studievorderingen en ondersteunt als er problemen zijn. Toch is klas 3 speciaal: in klas 3 havo of 3 vwo kiest de leerling een profiel dat hij/zij in de Tweede Fase (zie verder na klas 3) wil gaan volgen. Daarmee worden de toekomstmogelijkheden van de leerling al voor een deel vastgelegd.

Het is duidelijk dat we daarmee zorgvuldig omgaan. Vanaf het begin van het schooljaar maakt de derdeklasser kennis met de decaan, die de leerlingen helpt bij het maken van een profielkeuze. De leerlingen krijgen van de decaan, samen met hun vakdocent, oriëntatie op studie en LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) om na te gaan waar hun interesses liggen. De capaciteiten van de leerling moeten daar natuurlijk wel bij aansluiten.

In het tweede semester moet dit resulteren in de keuze van een profiel en nog een of twee extra vakken, die samen het onderwijsprogramma in klas 4 bepalen. Na de meivakantie van het derde jaar wordt er ervaring opgedaan met de gekozen vakken. Dan worden er alleen nog lessen gevolgd in de vakken die gekozen of verplicht zijn. Deze periode heet PEP: de profielervaringsperiode. Het doel is voordat de vierde klas begint, te beoordelen of je een juiste profielkeuze hebt gemaakt voor de bovenbouw. Want een goede keuze maakt dat je succesvol kunt zijn en zin hebt om te studeren!

 

Populairste artikelen