5.2 Chromebook

5.2 Chromebook

Werken met een eigen Chromebook op het Frencken

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Op het Frencken gebruiken we enerzijds moderne media in de klas, anderzijds laten we het vertrouwde (werk)boek niet liggen.

In het schooljaar 2023-2024 werken leerlingen in de klassen 1 tot en met 6 met een eigen Chromebook. De gangbare schoolboeken worden tegenwoordig steeds meer verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert.

Een andere reden om met Chromebooks te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Het is voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te vinden en verbinden door de juiste inzet van hun Chromebook. Ook de lessen zelf zijn aantrekkelijker en uitdagender te maken met behulp van (interactieve) digitale middelen.

Een laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een eigen Chromebook is dat we de leerlingen goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In het mbo, het hbo en het universitaire onderwijs is werken met een elektronische leeromgeving namelijk vanzelfsprekend.

Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer?

Zeker niet. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met Chromebooks en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Een eigen Chromebook

We adviseren ouders een eigen Chromebook aan te schaffen voor hun kind. Door te werken met een eigen Chromebook kan uw kind altijd en zonder vertraging door met de leerstof. Er zijn meerdere manieren om in het bezit te komen van een Chromebook.

De eerste, en de door de school sterk aanbevolen, manier is het Chromebook via onze partner The Rentcompany te kopen of te huren, u heeft dan altijd de juiste specificaties. Hierbij wordt het easy4u pakket aangeboden welke u als ouder/verzorger compleet ontzorgt in geval van schade, benodigde service of diefstal tijdens de looptijd van de overeenkomst.

Alle ouders, waarvan hun kind aangemeld wordt op school, krijgen persoonlijk bericht over welke aanbieding door de Rentcompany gedaan wordt om in het bezit te komen van een Chromebook.

Een andere optie is om via andere, door uzelf gekozen, kanalen een Chromebook te kopen of te huren. Dit Chromebook dient dan nog wel de door school verplichte Google beheer module geïnstalleerd te krijgen. Bij deze optie bent u zelf verantwoordelijk voor reparatie of vervanging in geval van schade van het apparaat en bestaat er geen recht op een vervangend apparaat tijdens de reparatie. Het Chromebook dient aan minimale systeemeisen te voldoen welke u hieronder aantreft.

Voor het schooljaar 2023-2024 gelden de volgende minimale systeemeisen:

  • Minimaal. 4 Gb DDR intern geheugen
  • Minimaal 32 GB eMMC
  • Ingebouwde HD webcam
  • Wireless Lan 802.11 ac/a/b/g/n(2,4 GHz/5,0 GHz freq)
  • Geschikt voor Android apps

Een Chromebook is geen gratis lesmateriaal. Scholen kunnen ouders of verzorgers vragen om een Chromebook aan te schaffen, maar mogen dat niet verplichten. Het is onze verantwoordelijkheid dat alle leerlingen kunnen meedoen met het volledige lesprogramma, ook wanneer (een deel van) dit programma digitaal is. Als ouders niet kunnen of willen betalen voor een Chromebook dan zorgt het Mgr. Frencken College voor een volwaardig alternatief, door het aanbieden van een leen-Chromebook. Deze kan (indien nodig) voorafgaand aan elke les door de leerling worden opgehaald. Na afloop van een les moet het Chromebook weer worden ingeleverd.

Belangrijk:

Op school worden alleen Chromebooks (werkend op Chrome OS) ondersteund. Een laptop (Windows device) of Macbook wordt niet ondersteund of in de les gebruikt.


 

 

Populairste artikelen