Schoolgids Frencken College > 07 - Buiten de lessen om

07 - Buiten de lessen om

De primaire taak van de school is natuurlijk het bijbrengen van kennis, de leerlingen leren hoe ze moeten leren, ze mee helpen opvoeden tot sociale mensen. Een school die zichzelf respecteert (en dat doen we!), zorgt echter voor meer. Juist buiten de lessen om zijn er mogelijkheden voor leraren en leerlingen om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren kennen.
Naast de lessen zijn dit de activiteiten waardoor leerlingen later met genoegen op hun schooltijd terugzien.

TitelDatumPopulariteitActiefReacties
7.1 Buitenschoolse Activiteiten Commissie (BAC)
Lees meer
7.2 Feesten en activiteiten
Lees meer
7.3 Excursies
Lees meer
7.4 Muzikale activiteiten
Lees meer
7.5 Buitenlandse reizen
Lees meer
7.6 Internationalisering
Lees meer

Populairste artikelen