6.10 Veiligheid

6.10 Veiligheid

We vinden het belangrijk dat de school en de omgeving van onze school een veilige en fijne plek is om te zijn. Om hiervoor te blijven zorgen werken we samen met justitie en hulpverleners. Bij gegrond vermoeden van ernstige bedreiging, dan wel de aanwezigheid van crimineel gedrag in of in “relatie” met school, melden we dat bij de politie en voeren we actief overleg om maatregelen te nemen. Bij diefstal of cyberpesten doen we in principe aangifte bij de politie.

Populairste artikelen