De medewerkers van het Mgr. Frencken 

College wensen alle leerlingen een:
Tevens wensen we alle leerlingen uit

5havo en 6vwo veel succes met de 

voorbereidingen voor het examen!


Momenteel 4 vacatures beschikbaar

     
 
Agenda
Week 17 en 18

Meivakantie


Maandag 9 mei

Eerste lesdag na vakantie: huiswerkvrij


Week 19

Maandag 9 mei t/m woensdag 11 mei Londen reis Cambridge leerlingen 3V


Maandag 9 mei

Examentraining 5H en 6V


Dinsdag 10 mei

Examentraining 5H en 6V


 
     Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV