Schoolgids Frencken College

Schoolgids

De digitale schoolgids van het Frencken College vindt u hier in de vorm van een schoolwiki: deze online gids brengt u snel en direct naar de juist informatie.

In deze digitale schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 van het Mgr. Frencken College vindt u heel veel informatie over het Frencken. U kunt lezen wat we als school belangrijk vinden en op welke manier we het onderwijs aan en de begeleiding van onze leerlingen vormgeven. Ook kunt u terugvinden welke resultaten daarbij geboekt zijn. Natuurlijk is er ook een groot aantal praktische zaken in deze gids te vinden, zoals de adresgegevens, de vakantieplanning, de lessentabel, et cetera. De gids is enerzijds bedoeld als naslagwerk voor allen die betrokken zijn bij onze school en anderzijds als informatiebron voor diegenen die meer willen weten van het Frencken.

Populairste artikelen

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het Frencken College met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het Frencken College is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het Frencken College . Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het Frencken College Het Frencken College is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het Frencken College te gebruiken voor andere doeleinden