1.08 De toekomst van het Mgr. Frencken College

1.08 De toekomst van het Mgr. Frencken College

Ons schoolplan opgesteld voor de jaren 2019-2023 kent de titel ‘Ons leren gaat verder’. Het schoolplan is te vinden op onze website. Hierin leest u welke koers er voor de komende vier jaar is uitgezet.

Of we er ook in slagen om onze ambities waar te maken is voor een belangrijk deel af te lezen in onze horizontale verantwoording die we afleggen via de zogenaamde Vensters voor Verantwoording. Via een link op onze website wordt u doorgeleid naar de resultaten die we op een groot aantal punten hebben geboekt.

Populairste artikelen