6.04 Toetsen, proefwerken/ overhoringen en proefwerkweken

6.04 Toetsen, proefwerken/ overhoringen en proefwerkweken

  1. Een schooljaar heeft 4 toetsweken. Na elke toetsweek kan de leerling er voor kiezen om één toets te herkansen.

  2. Leerlingen hebben het recht op correctie van gemaakte toetsen. Het resultaat van een toets wordt binnen tien schooldagen na de toetsdatum meegedeeld. Wanneer in geval van overmacht van dit principe moet worden afgeweken, dan heeft de docent hierover contact met de leerlingen.

  3. De opgaven van een toets moeten betrekking hebben op de opgegeven stof.

  4. Frauderen tijdens een toets wordt door de docent beoordeeld en bestraft. Fraude leidt in principe tot het cijfer 1. Al naar gelang de situatie kan de docent beslissen tot een mildere straf/sanctie.

  5. Leerlingen hebben het recht op inzage van gemaakte toetsen. De docent bespreekt de gemaakte toets.

  6. Bij geoorloofd verzuimde toetsen in de toetsweek bestaat een verplichting tot inhalen.

  7. Voor ongeoorloofd verzuim tijdens toetsen noteert de docent het cijfer 1. De leerling heeft dan geen recht op inhalen, maar de docent kan alsnog een inhaaltoets geven.

  8. Bij het niet tijdig inleveren van een werkstuk, geldt dat het eindcijfer dat zou zijn behaald indien het werkstuk op tijd was ingeleverd, wordt verlaagd. Voor elke werkdag dat het werkstuk te laat wordt ingeleverd, wordt (op een schaal van 1 tot 10) het cijfer met één punt verlaagd.

  9. Voor onderdelen van S.E. (Schoolexamen) en C.E. (Centraal Examen) gelden aparte regels die zijn vastgelegd in het eindexamenreglement en het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting).

Het complete toetsbeleid is hier (PDF) na te lezen.

Populairste artikelen