4.7 Vrijwillige ouderbijdrage

4.7 Vrijwillige ouderbijdrage

Op school organiseren wij activiteiten die voor alle leerlingen toegankelijk zijn, zoals sportdag, kerst- en examenvieringen, gastsprekers, de musical enzovoorts. Tevens hebben wij voorzieningen die voor alle leerlingen beschikbaar zijn, zoals versterkt talenonderwijs. Om deze activiteiten of voorzieningen voor leerlingen drempelloos toegankelijk te houden vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze zaken in stand te houden. De bijdrage is volstrekt vrijwillig, maar wij hopen dat ouders die deze zaken belangrijk vinden en vinden passen bij de cultuur van de school, deze vrijwillige bijdrage willen voldoen. U mag de vrijwillige ouderbijdrage dan ook beschouwen als een solidariteitsheffing waarmee we onze extra voorzieningen voor alle leerlingen beschikbaar kunnen houden.

Vaststelling van de jaarlijkse vrijwillige basisouderbijdrage geschiedt door het College van Bestuur met instemming van de medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2024/2025 is dit bedrag vastgesteld op € 65,03 per leerling.

Op dezelfde nota als die van de vrijwillige ouderbijdrage staan ook leerjaar specifieke kosten, zoals het introductieprogramma, het sportproject, (vak)excursies en workshops. Als ouders deze vrijwillige bijdrage niet betalen, mag de school kinderen niet uitsluiten van deelname en ook niet een gelijkwaardig alternatief bieden. In dat geval betaalt de school de kosten. Alleen wanneer voldoende ouders de vrijwillige bijdrage betalen, kunnen we deze activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden.

Een overzicht van de gehanteerde tarieven (schooljaar 2022-2023) inclusief leerjaarspecifieke bedragen kunt u downloaden via deze link. De tarieven worden jaarlijks gewijzigd op basis van de aangeboden activiteiten.

Populairste artikelen