2.15 Leerlingbegeleider/counselor

2.15 Leerlingbegeleider/counselor

Het Mgr. Frencken College telt ruim 1400 leerlingen. Een klein aantal van deze leerlingen heeft (persoonlijke) moeilijkheden. Vaak zijn die problemen door geduldig luisteren, een gesprek of extra aandacht van de klassenmentor op te lossen. Toch zijn er helaas ieder jaar kinderen die echt flink met zichzelf of hun naaste omgeving in de knoop zitten. Zulke leerlingen komen dan, soms uit eigen beweging maar meestal op advies van hun klassenmentor of de leerjaarcoördinator van hun afdeling, terecht bij onze counselor.

Zij zal in vertrouwelijkheid een luisterend oor bieden en een vraagbaak proberen te zijn voor de leerlingen die haar hulp inroepen. Vaak gaat het daarbij om psychosociale problemen. De counselor is een docent die extra geschoold is in het omgaan met deze problemen. Zij heeft daarin dus duidelijk een grotere deskundigheid dan andere docenten. Anderzijds is zij natuurlijk geen specialist op de vele verschillende gebieden waarop zich problemen kunnen voordoen. Als specialistische hulp van buiten de school nodig is, zal de counselor daarom contact leggen met een professionele hulpverleningsinstantie, meestal via de ondersteuningscoördinator. Zij zal dit echter nooit doen zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken leerling, want diens belang staat bij haar altijd voorop. En in principe zal zij natuurlijk, na overleg met de leerling, de ouders hierover inlichten.

De counselor op onze school is:
Mw. A.M.A. Botermans-Pelkmans M SEN; s.botermans@frenckencollege.nl

Populairste artikelen