2.14 Remedial teacher

2.14 Remedial teacher

Het komt voor dat een leerling intelligent genoeg is, maar toch niet zo presteert als verwacht. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Mogelijk is er bij zo’n leerling sprake van dyslexie. De leerling kan dan onder de hoede van de remedial teacher komen. Voor alle eersteklassers is er in september een screeningsdictee. De resultaten van dit dictee kunnen wijzen in de richting van spellingsachterstand. In dat geval zijn leerlingen gebaat bij extra spellingshulp. Soms is de uitkomst van het dictee zodanig dat er aan dyslexie gedacht moet worden. In het eerste geval krijgt het kind spelling op school, in het tweede geval krijgen de ouders van de remedial teacher (na een begeleidingsperiode) het advies om hun kind op dyslexie te laten testen. Iedere dyslectische leerling, natuurlijk ook degene bij wie dit al eerder officieel bekend was, krijgt op onze school faciliteiten die vermeld staan op de dyslexiepas.

Soms steekt het vermoeden van dyslexie in een hogere klas alsnog de kop op. Ook dan kan de remedial teacher screenen en advies geven. Verder verzorgt de remedial teacher de begeleiding van de eersteklassers met dyslexie en verzorgt en onderhoudt ze contacten met ouders, orthopedagogen en docenten.

Onze remedial teacher is:
Mw. S. Krizman-Uilenberg; s.uilenberg@frenckencollege.nl

 

Populairste artikelen