2.13 Ondersteuningscoördinatoren

2.13 Ondersteuningscoördinatoren

In situaties waarbij voor onze leerlingen specialistische zorg of ondersteuning van buiten en binnen de school gewenst is, onderhoudt de ondersteuningscoördinator de contacten. De ondersteuningscoördinator is het aanspreekpunt voor begeleiders van buiten de school vanuit ondersteunende voorzieningen.

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van onderwijskundige rapporten en handelingsplannen van zorgleerlingen en ziet op die manier toe op een juiste afstemming tussen interne en externe begeleiding. Binnen de school is de ondersteuningscoördinator voorzitter van het Zorg Advies Team (ZAT) waarin de school met externe instanties zorgleerlingen doorspreekt om tot een constructief traject te kunnen komen. Daarnaast reguleert de ondersteuningscoördinator de interne specialistische begeleiding.

De ondersteuningscoördinatoren van onze school zijn:
Mw. S. Hagendoorn: s.hagendoorn@frenckencollege.nl
Mw. A.M.A. Botermans-Pelkmans M SEN: s.botermans@frenckencollege.nl

Alle functionarissen zijn te bereiken via e-mail of via het centrale nummer van de school 0162- 426355.

Populairste artikelen