2.12 Decaan

2.12 Decaan

Wanneer leerlingen in het derde leerjaar zijn aangeland, gaan ze zich oriënteren op wat ze later willen gaan doen en wat voor studie ze daarvoor moeten volgen. In de derde klas moet er voor klas 4 een profiel gekozen worden dat dan al richtingbepalend is. Omdat het erg moeilijk is op je veertiende of vijftiende al te weten welke kant je op wilt, is er deskundige hulp beschikbaar. Die wordt gegeven door onze decanen, twee voor de havo- en één voor de vwo-afdeling. De decanen geven zowel aan ouders als aan leerlingen voorlichting over de profielkeuze, vervolgstudie en/of beroepskeuze.

Tijdens het programma “Oriëntatie op Studie en Beroep” in klas 3 worden de leerlingen op die (profiel)keuze voorbereid en maken ze kennis met alle mogelijkheden die er voor de vervolgopleidingen zijn. Oriëntatiemiddagen op hogescholen en gastlessen door universiteiten geven daarop een aanvulling. In gesprekken helpen de decanen de leerlingen zichzelf de juiste vragen te stellen en leren zij hen om een verantwoorde keuze te maken. Ze stimuleren de leerlingen gebruik te maken van alle voorlichtings- en aansluitingsactiviteiten die hogescholen en universiteiten organiseren. Voor de leerlingen uit de bovenbouw regelen ze, voor wie dat wil, de mogelijkheid een kijkje te nemen bij een bedrijf of instelling.

Onze schooldecanen zijn:

Voor de havo-afdeling:
Dhr. B. Bogaers; b.bogaers@frenckencollege.nl
Mw. M.M.P. Molenschot; m.molenschot@frenckencollege.nl

Voor de vwo-afdeling:
Mw. J.M.W. Verschuren; j.verschuren@frenckencollege.nl

 

Populairste artikelen