2.11 Afdelingsleider

2.11 Afdelingsleider

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in zijn of haar klassenlaag, dus ook voor de integrale begeleiding van de leerlingen. Hieronder vallen de didactische coaching (door de vakdocent), de sociaal-emotionele begeleiding (door de mentor/coach) en de overige aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen, zoals bijvoorbeeld introductie en excursies.

Met de mentor/coach bespreekt de afdelingsleider regelmatig de klassen in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder. Daarnaast worden ook maatregelen bekeken ter verbetering van prestaties, gedrag en inzet van de leerlingen voor zover dat nodig mocht zijn. Hij/zij ontplooit initiatieven teneinde de studievorderingen en de begeleiding van leerlingen te optimaliseren.

Populairste artikelen