2.07 Absentencontrole

2.07 Absentencontrole

Docenten noteren iedere les welke leerling niet aanwezig is. Deze namen worden gecontroleerd aan de hand van de ziek- en afwezigheidsmeldingen van die dag. Aan het begin van iedere lesdag wordt van alle klassen gecontroleerd of er leerlingen absent zijn. Er wordt contact gezocht met de ouders van de leerlingen van wie op dat moment (nog) geen (ziek)melding is ontvangen.

We vinden de controle van de absente leerlingen heel belangrijk. We willen leerlingen goed begeleiden en daarom willen we goed op de hoogte zijn van hun aan- of afwezigheid en de redenen daarvoor. Bovendien leert de ervaring dat (ongeoorloofd) verzuim de voorloper kan zijn van langduriger spijbelen en uiteindelijk van voortijdig schoolverlaten. Goed toezicht vooraan in het traject voorkomt die ontwikkeling. Uiteraard hebben we de ouders daar ook erg bij nodig: als het even kan moet verzuim worden voorkomen. Bij onwettig te laat komen krijgen de ouders automatisch een mailbericht toegestuurd. Spijbelen gedurende een of meerdere uren wordt doorgegeven aan de ouders.

Populairste artikelen