2.06 Lesuitval

2.06 Lesuitval

Lesuitval is helaas een onvermijdelijk fenomeen in het onderwijs. Docenten kunnen ziek zijn, docenten begeleiden bepaalde klassen op een excursie, de school heeft studiedagen, kortom er zijn meerdere redenen waarom de lessen niet volgens het normale rooster doorgang kunnen vinden.

We proberen lesuitval uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door dit type activiteiten zoveel mogelijk te bundelen in de bufferweken. Bovendien trachten we, door middel van een vooraf opgesteld jaarrooster, duidelijk inzage te geven in de momenten waarop lesuitval te voorzien valt. Dit neemt niet weg dat er altijd momenten zijn waarop er onverwachte lesuitval is. Waar mogelijk past het roosterbureau de lesroosters van de dag aan zodat de leerlingen geen tussenuren hebben. Is dit niet mogelijk, dan worden de leerlingen uit klas 1 zoveel mogelijk opgevangen.

Populairste artikelen