2.05 Leerlingvolgsysteem

2.05 Leerlingvolgsysteem

Via Magister, het leerlingvolgsysteem op onze school, heeft de mentor/coach altijd een goed inzicht in de resultaten van zijn of haar leerlingen. Ook vakdocenten kunnen inzien wat de resultaten van hun leerlingen voor andere vakken zijn. De afdelingsleider kan de aantekeningen die de mentor tijdens mentorgesprekken heeft vastgelegd nalezen en hij/zij kan ook allerlei informatie in het leerlingvolgsysteem verwerken. Alle ziekmeldingen en andere absenties zijn verwerkt in het systeem.

Frencken Next gebruikt een eigen portal met de nodige gegevens.

We beschikken met Magister over een geavanceerd systeem waarmee wijzelf, maar ook de ouders, de leerlingen heel goed kunnen volgen.

Populairste artikelen