2.04 Contacten met de ouders

2.04 Contacten met de ouders

Wij hebben graag contact met de ouders/ verzorgers. Immers, wij zien hen als partner in het bewerkstelligen van het gewenste leergedrag van de leerling. Wanneer er speciale mededelingen zijn, maken we gebruik van de website en/of de e-mailadressen om ze te berichten.

Communicatie via post gebeurt zelden nog. Berichten aan ouders worden doorgaans via de e-mail bekend gemaakt. De ouders worden geacht een geldig e-mailadres bij de school bekend te maken.

Bij allerlei gelegenheden zijn er speciale voorlichtingsavonden voor de betrokken ouders/ verzorgers. Naast de hiervoor genoemde ouderavonden zijn er ook avonden voor de deelnemers aan de buitenlandse schoolreizen, voor de vmbo-instromers, voor dyslectische of faalangstige leerlingen, enz. Ouders/ verzorgers kunnen dan kennismaken met de begeleiders van hun kind en horen wat de zorg op het Mgr. Frencken College inhoudt.

Populairste artikelen