2.03 Rapportages en ouderavonden

2.03 Rapportages en ouderavonden

Een cursusjaar bestaat uit vier perioden. Elke periode eindigt met een toetsweek. Ouders/ verzorgers kunnen de resultaten van hun kind via internet bekijken door in te loggen in de administratiemodule (Magister) van de school. Op deze manier kunnen ouders/ verzorgers niet alleen heel direct op de hoogte blijven van de resultaten die hun kind behaald heeft, ook informatie over de aan- of afwezigheid van de leerling en het huiswerk is erin terug te vinden.

Uiteraard hebben de ouders/ verzorgers alleen inzicht in de gegevens van hun eigen kind.

Leerlingen in de eindexamenklassen ontvangen tweemaal per jaar een rapportage over de behaalde resultaten van het schoolexamen. Rapportages worden meegegeven aan de leerlingen, dus worden niet per post verzonden.

Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle leerlingen, behalve de leerlingen in het examenjaar, een eindrapport.

In de eerste periode wordt een aantal ouderavonden georganiseerd (brugklasinformatie, keuze havo of vwo, profielkeuze in 3 havo en 3 vwo, informatie over eindexamens en schoolexamens). Voor de exacte data zie het jaarrooster op de website.

Na de eerste en tweede periode zijn er ouderavonden waarbij de ouders/ verzorgers de gelegenheid hebben mentoren, coaches, vakdocenten en afdelingsleiders te spreken over de vorderingen van hun kind(eren). Alle ouderavonden staan in het jaarrooster.

De bevordering naar een volgend leerjaar geschiedt volgens de overgangsnormen, zoals op de website vermeld

Populairste artikelen