2.01 Mentoren/coaches

2.01 Mentoren/coaches

In de eerste plaats is er de mentor of de coach. Hij of zij houdt nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen bij en onderhoudt op eigen initiatief de nodige contacten met zijn collega’s en de ouders/verzorgers. Tijdens het jaar leert de mentor/coach zijn leerlingen goed kennen; hun sterke en zwakkere kanten, hun hobby’s en hun kleine of grote zorgen. Zo groeit een basis van vertrouwen, waardoor de leerlingen bij hun mentor/coach durven aankloppen als ze ergens mee zitten. En daarmee heeft de mentor/coach meer zeggingskracht bij de kinderen. Zijn of haar opstelling is actief, helpend, aanmoedigend, begeleidend.

Corrigerend optreden is af en toe natuurlijk ook nodig. In de loop van zijn schoolcarrière zal de leerling merken dat de opstelling van de mentor verandert. Naarmate een leerling ouder wordt, zal hij of zij steeds meer op de eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken en neemt de mentor steeds meer de rol van persoonlijke coach aan. Bij Frencken Next krijg je vanaf het begin een coach.

Het kan voorkomen dat u als ouder zorgen of vragen hebt over het functioneren of het welbevinden van uw kind of dat zich in de gezinssituatie ingrijpende gebeurtenissen voordoen. Dan is de mentor de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Doet u dat vooral in het belang van uw kind; aarzel zeker niet.

Populairste artikelen