De laatste weken van het schooljaar
Gepubliceerd op

De laatste weken van het schooljaar

Het is zover: de lessen van dit schooljaar zitten erop. Deze week worden de eindexamens in tijdvak 2 gemaakt, is de laatste toetsweek volop aan de gang en vindt voor Next-leerlingen de eindweek plaats. En daarna? Op de planning staan het inhalen van toetsen, herkansingen, inzage van toetsen, diploma-uitreiking, rapportuitreiking en nog enkele praktische zaken, zoals boeken en kluisjes.Hieronder nog even de laatste praktische zaken op een rij.

Cijfers in Magister

De cijfers in Magister zullen weer zichtbaar worden op 30 juni voor de bovenbouw en op 4 juli voor de onderbouw.

Inzage toetsen

Op maandag 3 juli is er SE-inzage voor de bovenbouw, op dinsdag 4 juli is er inzage toetsen voor Frencken Next en van 5 juli t/m 7  juli is de inzage toetsen voor onderbouw gepland. Alles volgens rooster wat iedereen heeft ontvangen of nog ontvangt.

Inhalen en herkansen

Het inhalen van gemiste proefwerken uit TW4 kan vanaf 4 juli. Het inhalen van gemiste SE's en herkansingen van TW'en voor 4H, 4V en 5V kan op 6 en 7 juli. Leerlingen onderbouw kunnen van 5 t/m 7 juli toetsen inhalen. Publicatie van inhaalrooster vindt gefaseerd plaats op 3 en 4 juli.

Boeken inleveren

Op vrijdag 7 juli a.s. moeten de boeken van Iddink en de boeken die van het Frencken in gebruik zijn worden ingeleverd. Leerlingen ontvangen bericht over hoe en op welk tijdstip dit plaatsvindt.

Kluisje leeg

Uiterlijk vrijdag 14 juli om uiterlijk 16.30 uur moeten alle lockers leeg zijn! Dit betekent dat ALLE spullen uit de lockers mee naar huis moeten worden genomen. Eerder mag natuurlijk ook!

In het nieuwe schooljaar worden er opnieuw lockers gereserveerd. Hierover ontvangen leerlingen nog een bericht via e-mail.

Schoolpas

Omdat je je schoolpas ook nodig hebt om te kopiëren en de nieuwe schoolpasjes pas in de 3e of 4e week na de vakantie worden verstrekt: bewaar je huidige schoolpasje goed!

Eindfeest

Voor alle onderbouwleerlingen uit klas 1, 2 en 3 sluiten we het schooljaar feestelijk af met een Summer Beach Party op maandagavond 10 juli. op het Frencken. Tot dan!

Diploma-uitreiking

Op donderdag 6 juli krijgen eindexamenleerlingen die examens doen in tijdvak 2 de uitslag. Dan zijn we compleet en klaar voor de diploma-uitreiking meteen diezelfde dag in Theater de Bussel. Het vwo start in de middag vanaf 16.30 uur en de havo start in de avond vanaf 20.00 uur.

Rapporten en certificaten ophalen

De rapporten en de Next-certificaten worden op vrijdag 14 juli uitgereikt. Hiervoor volgt te zijner tijd een rooster. Leerlingen dienen hun rapport/certificaat zelf op te halen.

Zomervakantie - tot het nieuwe schooljaar 2023-2024!

Ondertussen werken we 'achter de schermen' aan de opstart van een compleet nieuw schooljaar. We zien onze leerlingen graag weer terug op dinsdag 29 augustus. Het nieuwe rooster zal op vrijdag 25 augustus beschikbaar komen in Magister. Uiterlijk woensdag 19 juli zal er per jaarlaag een brief op de website geplaatst worden waarin staat waar en hoe laat de leerlingen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar verwacht worden.