Vwo-Topklas in het nieuws
Gepubliceerd op

Vwo-Topklas in het nieuws

Leerlingen uit groep 8 (en groep 7) zijn volop begonnen met oriënteren op de middelbare schoolkeuze, die in maart gemaakt moet zijn. We gaan ervan uit dat leerlingen uit groep 8 onze school kunnen komen bezoeken; vorig jaar was er geen Open Huis live op school. De voorbereidingen zijn we wel alvast online gestart: we informeren in artikelen over de 3 verschillende brugklasvormen op het Mgr. Frencken College. Deze keer: vwo-Topklas.

Zit je in groep 7 of 8 en verwacht je vwo-advies? Dan daagt het Frencken je uit! Wanneer je overtuigd voor vwo gaat heb je de keuze om in de brugklas te starten in de vwo-Topklas, waarin je met mede-vwo’ers zit en een extra uitdagend onderwijsprogramma volgt.


Voor meer getalenteerde en gemotiveerde leerlingen die een vwo-advies meekrijgen in groep 8 is er een aparte tweejarige vwo-Topklas, met meer uitdaging en ontwikkeling dan in de brugklas havo/vwo, meteen vanaf het eerste jaar.

Future Science of Spaans?

Topklas-leerlingen kiezen in de brugklas voor twee uur Spaans of Future Science in de week (i.p.v. een uur Duits en Frans). Kies je voor Spaans? Dan leer je op het Frencken deze taal spreken, lezen en schrijven. Naast de lesboeken benaderen we Spaans ook spelenderwijs door bijvoorbeeld getallen te oefenen met Spaanse bingo. Je sluit af met een internationaal erkend DELE-certificaat.

Future Science draait om wetenschap en actualiteit. Leerlingen die zichzelf verwonderen over de wereld om zich heen en vaak vragen “Waarom is iets zo?” zitten bij Future Science helemaal op hun plek. Er wordt met keuzemodules gewerkt zoals Forensisch Onderzoek, Sterrenkunde, Duurzame Energie en Ruimtevaart. Ze leren naast wetenschappelijke kennis ook kritisch te zijn; is duurzame energie wel zo duurzaam?

Samenwerkingsprojecten

In de vwo-Topklas krijgen leerlingen dezelfde vakken als in de havo/vwo-brugklas, maar op een wat andere manier en met meer verbreding en verdieping. Zo volgen leerlingen meer verschillende praktijkgerichte vakprojecten, zoals ‘Haargel maken’ bij Onderzoeken & Ontwerpen. Daarnaast zijn er ook vakoverstijgende projecten, waarbij de link tussen verschillende vakken wordt gelegd, zoals ‘Down Under’ (aardrijkskunde & Engels) en ‘Toekomst kijken’.

Vwo-toppers 

Na de Topklas volgt 3vwo. Op het Frencken is er een excellentie-aanbod, waaronder het extra vak Creatief Denken (3vwo) en excellentieprogramma’s in de talen Engels, Frans en Duits, waarmee je in veel landen en vervolgopleidingen terecht kunt.


Lees hier nog meer over de vwo-Topklas en hopelijk tot snel op:
• Proefmiddag in februari voor leerlingen uit groep 8
• Open Huis 2022