Frencken Next

Frencken Next

Vanaf 2020 zijn we op het Frencken College gestart met de eerste ‘Frencken Next’-brugklas! Meer gepersonaliseerd onderwijs, waarbij je doelgericht leert werken en meer op je eigen tempo jouw leerroute bepaalt op havo- en/of vwo-niveau.Wij geloven dat jij uniek bent en daarom hebben wij ons onderwijs afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften. Omdat iedereen zich op een eigen manier ontwikkelt, kun je bij ons meer gepersonaliseerd leren. Dit betekent dat je uitgedaagd en gestimuleerd wordt bij vakken waar je goed in bent. Als het nodig is om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, krijg je hiervoor extra begeleiding en tijd.


Coaching 

Bij Frencken Next krijg je een persoonlijke coach. Met hem/haar heb je wekelijks een persoonlijk coachgesprek om je voortgang te bespreken, jouw nieuwe leerdoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen en de leerroute te bepalen die aansluit bij deze doelen.

Doelgericht onderwijs

Binnen het meer gepersonaliseerde onderwijs van Frencken Next, sta jij centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat je mede eigenaar wordt van je eigen leerproces. Samen met je coach bepaal je je leerroute. Het instroomadvies van je basisschool is het basisniveau. Alles is erop gericht om dit niveau te behalen en indien mogelijk enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten.

Future skills

In onze veranderende wereld heb je ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Bij Frencken Next ontwikkel je sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken. Deze vaardigheden zijn terug te vinden in het onderwijsmodel en worden besproken tijdens de coachgesprekken.

Rooster

Het rooster van Frencken Next volgt dezelfde lestijden en pauzes als de gehele school. Het rooster maakt het voor jou mogelijk om jouw persoonlijke doelen te realiseren. Elke dag verloopt volgens een bepaalde structuur; elke dag starten we met een gezamenlijke bijeenkomst (stamklas) en vervolgens zijn er verschillende leeractiviteiten en lessen. Doordat er elke dag gezamenlijk gestart en afgerond wordt in de stamklas en jij in principe 15 minuten in de week jouw doelen bespreekt met je coach, weet je wat er wanneer van jou verwacht wordt.

Jaaropbouw

Het schooljaar bij Frencken Next is opgesplitst in 4 periodes. Iedere periode duurt 9 weken. In deze 9 weken heb je standaard in de vijfde week een Doeweek en in de negende week een Eindweek. De andere weken worden gevuld met leeractiviteiten, waarbij je in de lessen werkt aan je leerdoelen.


De Doeweek is een week die de periode onderbreekt. Deze week staat in het teken van o.a. excursies, vakactiviteiten, excellentie-opdrachten voor leerlingen die extra uitdaging zoeken of ruimte om te repareren voor leerlingen die hun leerdoelen nog niet hebben behaald, mini-wetenschappelijk onderzoek en LOC (leerling-ouder-coach)-gesprekken.

De Eindweek is de laatste week van een periode. Hierin is ruimte voor excellentie en reparatie net als in de Doeweek. Tevens is er tijd om te studeren en wordt er getoetst of de leerdoelen van die periode behaald zijn.

Proefles volgen?

Wanneer je in groep 8 zit en havo/vwo-advies hebt, kun je in februari 2023 een MFC Next-day volgen!

Lees hier verder en meld je aan.

Overtuigd?

Vermeld bij je aanmelding op onze school, dat je naar Frencken Next wilt.