Frencken Next in het nieuws
Gepubliceerd op

Frencken Next in het nieuws

In deze periode van het jaar is groep 8 (en groep 7) volop begonnen met oriënteren op de middelbare schoolkeuze, die in maart gemaakt moet zijn. We hopen dat ze onze school kunnen komen bezoeken, want vorig jaar lukte dat voor een groot deel niet zonder Open Huis op school. Of het dit jaar lukt? Om alvast voorbereid te zijn, informeren we online regelmatig over de 3 verschillende brugklasvormen op het Mgr. Frencken College. Deze keer: Frencken Next.

Sinds twee jaar bieden we een extra keuze op havo/vwo niveau: Frencken Next. Wat typeert deze meer gepersonaliseerde manier van onderwijs?


Iedereen is uniek, heeft andere leerbehoeften en ontwikkelt zich op een eigen manier. Meer gepersonaliseerd leren heeft daarom de toekomst! Frencken Next leert om zelfstandig te leren en zorgt voor meer betrokkenheid bij de leerstof en het leren zelf.

Uitdagend en persoonlijk onderwijs

Deze nieuwe onderwijsvorm geeft leerlingen extra motivatie en zelfstandigheid door doelgericht leren. De eerste drie jaar maak je nog geen keuze voor havo of vwo. Alles is erop gericht om het instroomadvies van de basisschool te behalen en indien mogelijk enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten. Je wordt uitgedaagd en gestimuleerd bij vakken waar je goed in bent. Als het nodig is om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, krijg je hiervoor extra begeleiding en tijd

Zelfstandig en gemotiveerd leren

Frencken Next staat voor een contextrijke en natuurlijkere manier van leren waarbij leerlingen meer op eigen tempo kennis vergaren en vaardigheden leren in relatie tot de omgeving. De leerling krijgt meer regie over het eigen leerproces. Samen met een persoonlijke coach bepaal je als leerling tijdens het wekelijkse coachgesprek je leerroute en het tempo binnen de aangegeven kaders.

Meer online, minder boeken

Bij Frencken Next wordt er gewerkt vanuit een digitale Learning Portal. In deze Portal staat al het leermateriaal van de schoolvakken, waardoor er nauwelijks nog gebruik wordt gemaakt van boeken. Daarnaast vind je er het rooster, beoordelingen en kun je je eigen planning maken. Alles op één plek, via het Chromebook.

Klaar voor de toekomst

In onze veranderende wereld heb je ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Bij Frencken Next ontwikkel je sociale en culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken.

Dit artikel is verschenen op BN De Stem

Lees hier nog meer over Frencken Next en hopelijk tot snel op:
• Digitale voorlichting op woensdagavond 15 december a.s. voor ouders van groep 8
• Proefmiddag in februari voor leerlingen uit groep 8
• Open Huis op 28 en 29 januari 2022